Minder dan minimumloon?

Als u minder loon krijgt dan het wettelijk minimumloon, kunt u uw werkgever daarop aanspreken. Bespreek samen met uw werkgever of er een oplossing mogelijk is. Komt u er samen niet uit, dan kunt u naar de Arbeidsinspectie of de kantonrechter gaan.

  • Naar Arbeidsinspectie bij minder minimumloon
  • Naar de kantonrechter bij minder minimumloon
  • Achterstallig loon opeisen

Naar Arbeidsinspectie bij minder minimumloon

Betaalt uw werkgever u minder dan het minimumloon dan kunt u een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie. Dit kan ook anoniem. Werkgevers die werknemers minder uitbetalen dan het wettelijke minimumloon, krijgen daarvoor direct een boete van de Arbeidsinspectie. De hoogte van de boete hangt af van de mate van ontduiking en bedraagt maximaal 6700 euro per werknemer.

Naar de kantonrechter bij minder minimumloon

U kunt ook naar de kantonrechter gaan. Het is verstandig eerst bij een vakbond, wetswinkel, juridisch loket of sociaal raadsman advies in te winnen voor u naar de rechter stapt.

Achterstallig loon opeisen

U hoeft uw loon niet direct op te eisen. Ook als u er later achterkomt dat u te weinig loon betaald heeft gekregen, kunt u dit achterstallige loon nog opeisen. U moet dit wel binnen 5 jaar doen. Dit geldt ook voor het opeisen van achterstallige vakantiebijslag.

(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 18 juni 2011)

Updated: 26 juli 2011 — 10:56