Moet een arbeidsovereenkomst schriftelijk zijn?

Een arbeidsovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden gesloten. Het is wel verstandig een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen, zodat een aantal rechten en plichten voor u en uw werkgever vaststaat.

Bepaalde gegevens verplicht schriftelijk vastleggen

Uw werkgever moet u binnen 1 maand na uw indiensttreding een aantal gegevens schriftelijk laten weten. Deze gegevens zijn:

 • de naam en woonplaats van u en uw werkgever;
 • de plaats of plaatsen waar u werkt;
 • uw functie of het soort werk dat u doet;
 • de datum van indiensttreding;
 • de duur van het contract (bij een tijdelijk contract);
 • hoeveel uur u werkt (per dag of per week);
 • de hoogte van uw salaris en wanneer dit wordt uitbetaald;
 • (eventueel) de lengte van uw proeftijd;
 • de hoogte van de vakantietoeslag;
 • het aantal vakantiedagen of de manier waarop dit wordt berekend;
 • de duur van de opzegtermijn of de manier waarop dit wordt berekend;
 • (eventueel) uw pensioenregeling;
 • (eventueel) uw concurrentiebeding;
 • uw collectieve arbeidsovereenkomst (cao) als die van toepassing is.

(Bron: Ministerie van Sociale zaken en Werkgelenheid juli 2011)

Updated: 18 juli 2011 — 21:19