Maand: juni 2012

Opvallend hoog verlies geen reden tot nader onderzoek door inspecteur

Volgens Hof Amsterdam hoeft de inspecteur niet meteen wantrouwig te zijn als een ondernemer over een jaar een hoger verlies opgeeft dan normaal. Daardoor mag hij de ondernemer een navorderingsaanslag opleggen als dit verlies toch te hoog blijkt te zijn. In deze zaak ging het om een vennoot van een vof die in 2001 een verlies […]

De holdingstructuur (‘Eén B.V. is géén B.V.!’)

Als een ondernemer kiest om zijn onderneming uit te oefenen in een B.V. kan hij kiezen om dat te doen met één B.V. of via een holdingstructuur. Als de keuze wordt gemaakt voor één B.V. hoor je wel eens gekscherend de opmerking ‘Eén B.V. is géén B.V.!’ Dus ondanks dat de onderneming in een B.V. […]

Smartphone, mobieltje of computer? Zo ziet de fiscus het

Een communicatiemiddel zoals een mobieltje mag worden vergoed bij een zakelijk gebruik van meer dan 10%. Bij een computer moet dat meer dan 90% zijn. De grens tussen computers en communicatiemiddelen vervaagt echter steeds meer. Dit is hoe de Belastingdienst het ziet. Vrije vergoeding communicatiemiddel of computer Werkgevers kunnen een vrije vergoeding of verstrekking geven […]

Waar toetst de Belastingdienst op bij de aanvraag van een VAR?

Ik weet niet precies of ik wel of niet voldoe aan de voorwaarden van een zelfstandige. Waar toetst de Belastingdienst op bij de aanvraag van een VAR?” De Belastingdienst wil uw fiscale positie vaststellen en gaat na of er sprake is van een arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor het verkrijgen van een VAR wuo, […]

Raak je (partner)pensioen niet kwijt!

Een heel grote opsteker. Dat was een bericht dat Ed Engelen, notaris te Smilde, en zijn medewerkers kregen toen eindelijk een punt gezet kon worden achter een heel vervelende situatie. Voordat het einde in deze procedure in zicht kwam, is er echter veel werk verzet en tot het laatste moment was de uitkomst onzeker. Daarom […]

Fiscaal voordeel (EIA) voor energiezuinige bedrijfsgebouden

Bent u ondernemer en geeft u in 2012 opdracht voor de (ver)bouw van uw bedrijfspand? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek (EIA), als u investeert in energiebesparingof duurzame energie. Dit levert u niet alleen een lagere energierekening op, maar ook een fiscaal voordeel. Hoe werkt de EIA? Investeert u in energiezuinige maatregelen […]

Fiscus moet te late betaling bewijzen

De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om u als bestuurder aansprakelijk te stellen voor de betaling van de loonheffingen en de BTW. Naast het te betalen bedrag aan belasting kan de fiscus u ook aansprakelijk stellen voor de invorderingsrente en de invorderingskosten. De inspecteur zal dan moeten stellen en bewijzen dat deze verhoging aan u te […]

Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid

Het is een vervelende gedachte die u als enthousiaste startende ondernemer het liefst zou willen negeren: wat als ik in de toekomst arbeidsongeschikt raak? U moet echter wel degenlijk rekening houden met dit zwartste scenario, zeker gezien het feit dat u als arbeidsongeschikte ondernemer op weinig steun van de overheid kunt rekenen. Wanneer ben ik […]

Nieuwe wet stelt strengere eisen aan aanmaningsbrief

Op 1 juli 2012 treedt de wettelijke regeling buitengerechtelijke incassokosten in werking. Deze regels hebben substantiële gevolgen voor het incassobeleid van ondernemers. Er worden namelijk nieuwe eisen gesteld aan de aanmaningsbrief. Als deze niet aan de nieuwe eisen voldoet, mogen geen incassokosten worden berekend. “Een zeer ingrijpende sanctie.” , aldus Antonie Kerstholt, jurist en econoom […]

Uitvoeren en tegenhouden van turboliquidatie

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat bij de beëindiging van een B.V. de schuldeisers het vermogen moeten verdelen. Maar als een B.V. geen baten heeft, dan hoeft die verdeling niet plaats te vinden. In dat geval spreken we ook wel over “turboliquidatie”. Het voordeel van een turboliquidatie voor de B.V. is dat tijd en kosten worden […]