Raak je (partner)pensioen niet kwijt!

Een heel grote opsteker. Dat was een bericht dat Ed Engelen, notaris te Smilde, en zijn medewerkers kregen toen eindelijk een punt gezet kon worden achter een heel vervelende situatie.

Voordat het einde in deze procedure in zicht kwam, is er echter veel werk verzet en tot het laatste moment was de uitkomst onzeker. Daarom wil ik iedereen die samenwoont langs deze weg waarschuwen.

Het notariskantoor van Ed Engelen heeft lang en hard moeten vechten tegen een besluit van het Pensioenfonds van de Metalelektro (PME). Dit fonds had namelijk besloten dat de vrouw met wie één van hun pensioendeelnemers samenwoonde geen langstlevende pensioen zou krijgen.

Samenlevingscontract

Het stel was al ruim twintig jaar bij elkaar, toen de man in 2010 overleed. Een paar jaar nadat zij waren gaan samenwonen, namelijk in 1992, was het pensioenreglement gewijzigd. Daarin is toen vastgelegd dat na het overlijden van de pensioendeelnemer zijn of haar langstlevende partner alleen een pensioen zou krijgen als: de langstlevende met de deelnemer getrouwd was of als zij een samenlevingscontract bij een notaris hadden getekend. (Later is daar nog bijgekomen de mogelijkheid dat een koppel een geregistreerd partnerschap bij de gemeente was aangegaan).

Zoals aangegeven was die eis van een bij de notaris getekend samenlevingscontract nog niet opgenomen in het reglement toen de man en de vrouw in 1989 gingen samenwonen. Daarna hebben zij nog samen een huis gekocht, zijn zij samen de hypothecaire lening daarvoor aangegaan en hebben ze een zogeheten kruislingse overlijdensrisicoverzekering op elkaars leven afgesloten. Maar een samenlevingscontract hadden ze nooit opgesteld.

Het pensioenfonds oordeelde snel na het overlijden van de man in 2010 dat geen ‘weduwepensioen’ betaald zou worden aan de vrouw. Vanaf 1992 gold nou eenmaal de eis van het bij de notaris getekende samenlevingscontract. Ook in de bezwaarprocedure, waarbij de vrouw werd bijgestaan door haar notaris, veranderde het pensioenfonds niet van mening.

Pas nadat (nogmaals) bij de klachtencommissie van het fonds aan de bel werd getrokken, kwam het verlossende woord: alleen voor deze ene keer en zonder een precedent te willen scheppen, werd besloten dat de weduwe een uitkering zou ontvangen van het pensioenfonds.

Conclusie

Mijn conclusie is de volgende: Pas twee jaar na het overlijden van de man heeft de vrouw ‘weduwepensioen’ gekregen. Al die tijd miste ze dus zijn inkomen. Pas nu is die inkomstenval gedicht. Hadden zij en de man een samenlevingscontract op laten stellen door de notaris, dan was de vrouw beter uit geweest.

Maar ook blijkt dat een pensioenfonds de regels kan veranderen voor samenwoners. Doe elkaar dus een plezier en controleer één keer per jaar de site van het pensioenfonds. Kijk dan of je nog steeds voldoet aan de eisen zodat je partner wel pensioen ontvangt als jij overlijdt. Dat is toch het minste dat je voor elkaar kunt doen.

(Bron: Telegraaf)

Updated: 30 juni 2012 — 09:03