Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid

Het is een vervelende gedachte die u als enthousiaste startende ondernemer het liefst zou willen negeren: wat als ik in de toekomst arbeidsongeschikt raak? U moet echter wel degenlijk rekening houden met dit zwartste scenario, zeker gezien het feit dat u als arbeidsongeschikte ondernemer op weinig steun van de overheid kunt rekenen.

Wanneer ben ik arbeidsongeschikt?

Kort gezegd bent u arbeidsongeschikt wanneer u niet langer in staat wordt bevonden om arbeid te verrichten met een zogeheten economische meerwaarde. In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid. In het eerste geval is een persoon nog wel in staat om enkele arbeid te verrichten, maar iemand die geheel arbeidsongeschikt wordt verklaard, kan helemaal niet meer werken. Het spreekt voor zich dat deze situatie rampzalig kan zijn voor iemand met een eigen bedrijf. In tegenstelling tot werknemers die in dienst zijn van een bedrijf, kunnen zelfstandigen in de meeste gevallen niet bij de overheid aankloppen voor financiële ondersteuning.

Ik heb een ongeval op het werk gehad en kan niet meer werken. Ben ik nu arbeidsongeschikt?

Als u verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid, neemt u zo snel mogelijk contact op met uw verzekering. Vervolgens zal een keuringsarts van de verzekeringsmaatschappij de mate van arbeidsongeschiktheid (uitkeringsdrempel) vaststellen. Ook de hoogte van het inkomensverlies zal hierbij een rol spelen. Bij het afsluiten van de AOV-verzekering heeft u een bepaalde risicoperiode aangegeven waarin u zelf in uw onderhoud voorziet. Pas daarna krijgt u geld uitgekeerd van uw verzekering.

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een reïntegratietraject. Stel dat u door het ongeval niet langer zwaar lichamelijk werk kunt doen, maar wel administratieve taken kunt uitvoeren. In dat geval zal de verzekeringsmaatschappij ook kijken naar de mogelijkheden tot omscholing, omdat het uiteindelijke doel is dat u – in min of meerdere mate – toch weer aan het werk kunt. Houd er in ieder geval rekening mee dat u regelmatig contact zult hebben met uw verzekeringsarts en ook geregeld op controle zal moeten komen. Indien de arts u op een bepaald moment weer arbeidsgeschikt verklaart, zal de uitkering worden stopgezet en moet u weer opnieuw premie gaan betalen voor de AOV.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering essentieel?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht en veel kleine zelfstandigen zijn vanwege de doorgaans hoge premies bereid dit risico te nemen, maar het is uiteraard verstandiger uzelf hiervoor toch goed te verzekeren. Als u arbeidsongeschikt raakt en niet verzekerd bent, kan het zijn dat u wel recht heeft een bijstandsuitkering. Hiervoor moet u zelf contact opnemen met de gemeente.

AOV-verzekeringen zijn er in alle soorten en maten. De kosten zijn onder meer sterk afhankelijk van uw beroep en de periode die u wilt verzekeren. Hoe verleidelijk ook, het is echt niet verstandig om u primair te concentreren op de premiekosten. Het gaat erom dat u de verzekering vindt die het best bij uw persoonlijke situatie aansluit. Als u zich maar voor de helft verzekert om de kosten te drukken, kunt u later met een eventueel financieel gat van een vijf of tien jaar alsnog veel duurder uitkomen.

Is een AOV-verzekering eigenlijk fiscaal aftrekbaar?

Ja. De AOV is volledig fiscaal aftrekbaar voor alle ondernemers, hoewel u er rekening mee moet houden dat dit ook geldt voor de uitkering. Maar zeker voor startende ondernemers kan het financieel aantrekkelijk zijn om een AOV af te sluiten. Sommige verzekeraars bieden starters aantrekkelijke kortingen bij een langdurige contractperiode, maar desalniettemin is het slimmer om zo flexibel mogelijk met deze duur om te springen. Plan liever niet al te ver vooruit, aangezien u niet in de toekomst kunt kijken en zowel uw persoonlijke als zakelijke situatie in vijf jaar tijd aanzienlijk kan veranderen.

(Bron: Ikgastarten)

Updated: 23 juni 2012 — 12:20