Maand: juni 2012

Tips om uw accountantskosten te drukken

Accountancy-dienstverlening is in Nederland de afgelopen drie jaar gemiddeld achttien procent duurder geworden, aldus het CBS. Engels onderzoek signaleert dezelfde trend. Marktconcentratie zou de oorzaak zijn van kostenopdrijving. Ambitions.nu: Kostenopdrijving heeft ook te maken met het feit dat er aan meer regels voldaan moeten worden. Bovendien moeten bepaalde stukken ook steeds meer op een verplichte […]

BV-recht wordt eenvoudiger en flexibeler

Wat verandert er? Er gelden minder eisen voor de oprichting van een besloten vennootschap (bv). Onder andere het minimumkapitaal van € 18.000, de bankverklaring en accountantsverklaring bij inbreng in natura worden afgeschaft. Er komt meer vrijheid van inrichting, zoals de mogelijkheid van variabele stemrechtverdeling en stemrechtloze aandelen en winstrechtloze aandelen. Iedere aandeelhouder kan een eigen […]

9 tips bij interne fraude

Wist u dat interne fraude vaak wordt gepleegd door leidinggevenden die al langer dan tien jaar bij een bedrijf werken? Vaak hebben ze ook nog eens een ceo-functie. Deze, en zeven andere tips over interne fraude leest u hier. Wat kunt u doen om dit te voorkomen én wat als het toch gebeurt? 1) Zorg […]

Man-vrouwfirma: meer dan ondersteunende werkzaamheden

Een belangrijk voordeel van een man-vrouwfirma is dat beide echtelieden ondernemers zijn. Daarbij is wel van belang dat de partner ‘meer dan ondersteunende werkzaamheden’ verricht, wil hij of zij in aanmerking komen voor ondernemersfaciliteiten. Met de inspecteur vindt regelmatig discussie plaats of hiervan sprake is. Het urencriterium is veel ib-ondernemers een doorn in het oog. […]

5 tips voor een goede factuur

Een factuur is meer dan alleen een professioneel uitziende brief voorzien van een bedrijfslogo en het verschuldigde bedrag. Dit officiële document moet echter aan een aantal regels voldoen voordat het rechtsgeldig is en de BTW kan worden afgetrokken. In dit artikel leest u welke gegevens in ieder niet mogen ontbreken: 5 tips voor een goede […]

Het aangaan van een Arbeidsovereenkomst

Na het afronden van de sollicitatieprocedure is de werkgever verheugd dat zijn nieuwe arbeidskracht aan het werk gaat. Voordat deze werknemer op de werkvloer begint, moet echter nog veel geregeld worden. Zowel op arbeidsrechtelijk als fiscaal gebied. Deze checklist bevat de ins en outs rondom het aangaan van een dienstbetrekking met een nieuwe werknemer. Inhoud […]

Vrijwilligersvergoeding aftrekbaar door toepassing gelijkheidsbeginsel

Wie een gift doet aan een algemeen nut beogende instelling (anbi) kan deze onder voorwaarden aftrekken van zijn inkomen of in het geval van een onderneming van de winst. Een particulier die een vrijwilligersvergoeding ontvangt van zo’n anbi, maar die daarvan afziet kan dit onder omstandigheden ook aftrekken als een gewone gift. Begrip gift Van […]

BTW verhoging naar 21 procent; probeer zoveel mogelijk tijdig te factureren.

Het algemene BTW-tarief zal van 19% naar 21% gaan op 1 oktober van dit jaar. De verhoging betekent voor ondernemingen die de BTW niet volledig kunnen aftrekken een hogere kostenpost. De overheid zal waarschijnlijk een overgangsregeling hanteren bij de verhoging. De overheid wil voorkomen dat ondernemingen door vooruit te betalen BTW-voordeel behalen voor prestaties die […]

Hoeveel mogen jongeren in 2012 bijverdienen?

Jongeren die een deel van hun zomervakantie bij uw onderneming aan de slag gaan, doen dat natuurlijk niet voor niets. Als hun bijverdiensten substantieel zijn, kan dit echter gevolgen hebben voor hun studiefinanciering of de kinderbijslag die hun ouders voor hen ontvangen. Als uw onderneming in de zomervakantie jongeren inzet om ervoor te zorgen dat […]

Antwoord fiscus op uitgebreide brief schept vertrouwen

Als de inspecteur de aangifte volgt nadat de belastingplichtige hem uitgebreid heeft ingelicht over zijn standpunt, schept hij daarmee vertrouwen. De belastingplichtige mag zich dan beroepen op het vertrouwensbeginsel. Het vertrouwensbeginsel kan de fiscus verplichten een belastingaangifte te volgen, ook al zijn de standpunten waarop de belastingplichtige zijn aangifte baseert niet helemaal juist. Een beroep […]