BV-recht wordt eenvoudiger en flexibeler

Wat verandert er?

  • Er gelden minder eisen voor de oprichting van een besloten vennootschap (bv). Onder andere het minimumkapitaal van € 18.000, de bankverklaring en accountantsverklaring bij inbreng in natura worden afgeschaft.
  • Er komt meer vrijheid van inrichting, zoals de mogelijkheid van variabele stemrechtverdeling en stemrechtloze aandelen en winstrechtloze aandelen. Iedere aandeelhouder kan een eigen bestuurder en commissaris benoemen. Buiten de algemene vergadering komen er meer mogelijkheden voor besluitvorming.
  • Er komen nieuwe regels voor uitkeringen aan aandeelhouders. Bestuurders moeten op straffe van aansprakelijkheid toetsen of de vennootschap na de uitkering kan blijven voldoen aan de lopende verplichtingen.
  • Verschillende wettelijke regelingen worden duidelijker, waaronder de regeling voor certificaathouders met vergaderrecht en de regeling voor statutaire verplichtingen van aandeelhouders.
  • Procedures voor geschillen tussen aandeelhouders (geschillenregeling en prijsbepaling bij uittreding) worden verbeterd.

Voor wie?

  • Midden- en kleinbedrijf (alle sectoren)
  • Joint ventures
  • Participatiemaatschappijen
  • Advocaten
  • Notarissen

Wanneer?

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 12 juni 2012 aangenomen. De wijzigingen gaan in per 1 oktober 2012.

(Bron: Overheid)

Updated: 16 juni 2012 — 10:49