Nieuwe wet stelt strengere eisen aan aanmaningsbrief

Op 1 juli 2012 treedt de wettelijke regeling buitengerechtelijke incassokosten in werking. Deze regels hebben substantiële gevolgen voor het incassobeleid van ondernemers. Er worden namelijk nieuwe eisen gesteld aan de aanmaningsbrief.

Als deze niet aan de nieuwe eisen voldoet, mogen geen incassokosten worden berekend. “Een zeer ingrijpende sanctie.” , aldus Antonie Kerstholt, jurist en econoom van de website Overeenkomst.nl. Voortaan moeten particuliere debiteuren in aanmaningsbrieven gewaarschuwd worden welke incassokosten exact in rekening zullen worden gebracht als de schuld onbetaald blijft. Daarnaast dient een wettelijke betalingstermijn van 14 dagen na aanmaning in acht te worden genomen.

Ondernemers doen er verstandig aan de inhoud van hun standaard aanmaningsbrieven tijdig aan te passen, volgens Kerstholt. Volgens Overeenkomst.nl hebben ondernemers, particuliere debiteuren en de rechtspraktijk absoluut baat bij de nieuwe regelgeving. “Door de nieuwe wettelijke regels is de hoogte van de in rekening te brengen incassokosten eindelijk gemaximeerd. De kosten zijn nu makkelijker te berekenen en te toetsen aan duidelijke criteria.”

(Bron: overeenkomst.nl)

Updated: 23 juni 2012 — 12:14