Maand: december 2014

Artikel 7:962 lid 3 BW: Wel regres mogelijk op ingeleend personeel

  Ondernemingen laten steeds meer werkzaamheden verrichten door personen met wie zij geen arbeidsovereenkomst hebben gesloten, maar die op meer flexibele basis werkzaam zijn. Dat roept ook in het verzekeringsrecht nieuwe vragen op. Als een uitzendkracht een ongeval veroorzaakt waarbij een werknemer letsel oploopt, is verhaal op de uitzendkracht dan mogelijk of valt dat onder […]

Nieuw belastingverdrag met Duitsland en verdragsverklaring

Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland gaat naar verwachting in op 1 januari 2016. Heeft uw werknemer een verdragsverklaring die geldig is tot en met 31 december 2014? Dan hoeft hij niets te doen. Hij krijgt automatisch verlenging tot en met 31 december 2015.   De werknemer ontvangt binnenkort van de Belastingdienst een brief waarin staat […]

Inspecteur maakt niet aannemelijk dat inkoopkortingen niet zijn verantwoord

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de bewijslast dat X bv niet verantwoorde inkoopkortingen heeft genoten, op de inspecteur rust. De inspecteur maakt dit niet aannemelijk. F houdt de aandelen in belanghebbende, X bv. De inspecteur heeft het vermoeden dat X bv inkoopkortingen bij haar leveranciers heeft bedongen en dat deze kortingen niet in de administratie van […]

Belastingdienst bekijkt nieuwe pensioenregeling

  De bestuurder moet de pensioenregeling van de werknemers wijzigen vóór 1 januari 2015. Dit komt door de verlaging van de maximale opbouwpercentages. De Belastingdienst geeft werkgevers daarbij de mogelijkheid om de nieuwe pensioenregeling aan de fiscus voor te leggen. Als de bestuurder dat vóór 1 januari 2015 doet, kan de pensioenregeling in de loop […]

Zware bewijslast gebruikelijk loon voor fiscus

Het loon van de DGA bedraagt met ingang van 2015 ten minste 75% van het loon van een werknemer in de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Vindt de inspecteur uw loon te laag, dan wordt de bewijslast voor hem een stuk zwaarder. Dit blijkt uit een amendement op het Belastingplan 2015. Als de inspecteur aannemelijk wil maken […]

Werknemers van maatschap zijn niet tevens werknemers van één of meer maten

De Hoge Raad oordeelt dat werknemers die in dienst zijn van een maatschap voor de toepassing van art. 12a Wet LB 1964 niet tevens kunnen worden aangemerkt als werknemers van één of meer maten van die maatschap. Het gelijk is aan X. Belanghebbende, X, is toegetreden tot de advocatenmaatschap X. Deze maatschap gaat een samenwerkingsverband […]

Veel vragen over wetsvoorstel modernisering huwelijksvermogensrecht

  Het verslag van de inbreng op het initiatiefwetsvoorstel modernisering huwelijksvermogensrecht bevat opvallend veel vragen over het publieke draagvlak van het wetsvoorstel. Meerdere politieke partijen willen van initiatiefnemers D66, PvdA en VVD weten of het klopt dat een meerderheid van de bevolking het voorstel wil. D66, PvdA en VVD willen met het wetsvoorstel de wettelijke […]

Belastingheffing over salaris van Nederbelg komt voor klein deel toe aan België

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat België belasting mag heffen over 6,46% van het salaris van Nederbelg X. X heeft namelijk 121 van de gewerkte 1872 uren in België gewerkt. Belanghebbende, X, woont in België en werkt voor het Nederlandse E bv. In geschil is of Nederland heffingsbevoegd is ten aanzien van het volledige loon van X […]

Uw onderneming wijzigt van rechtsvorm

Van verandering van de rechtsvorm van uw bedrijf of van het samenwerkingsverband binnen uw bedrijf is bijvoorbeeld sprake als: u uw eenmanszaak inbrengt in een nieuw opgerichte of bestaande vof of maatschap u uw eenmanszaak, vof of maatschap inbrengt in een nieuw opgerichte of bestaande bv of nv er een maat of vennoot bij uw […]

Optimaliseer uw recht op investeringsaftrek

Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen hebben onder voorwaarden recht op kleinschaligheidsaftrek (KIA). Het totale investeringsbedrag moet in 2014 meer dan € 2.300, maar minder dan € 306.931 bedragen. De aftrek bedraagt 28% van het investeringsbedrag en kent een maximum van € 15.470. Vanaf een investeringsbedrag van € 102.311 daalt de investeringsaftrek met 7,56% van het […]