Maand: december 2014

Verrekenen met het loon van werknemers

Het gaat in de praktijk maar al te vaak verkeerd: het verrekenen van kosten, schade of schulden met het loon van werknemers. In dit artikel zal ik de mogelijkheden en onmogelijkheden ten aanzien hiervan op grond van de wet en de jurisprudentie bespreken. Er dienen allereerst twee momenten voor verrekening te worden onderscheiden, te weten: […]

Doelmatigheidsmarge dga per 2015 beperkt

Uit het Belastingplan 2015 blijkt dat de zogeheten doelmatigheidsmarge die geldt voor het gebruikelijk loon van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) per 2016 omlaag gaat van 30% naar 25%. In 2015 gaat al een overgangsregeling gelden. Het gebruikelijk loon  waarover dga’s en hun fiscale partners in elk geval loonbelasting/premie volksverzekeringen moeten betalen, bedraagt in 2014 minimaal € 44.000. Meer […]

6 voordelen van het werken met een begroting

  Ondernemers die bewust en actief met een begroting werken zijn doorgaans succesvoller in hun werk, omdat ze gerichter sturing kunnen geven aan hun bedrijf. In deze checklist vind je de 6 grootste voordelen van het werken met een begroting. De meeste ondernemers maken bij de start van hun bedrijf een begroting, waarin ze de […]