Welke juridische dienstverlening past bij u?

Voor startende ondernemers die op zoek zijn naar juridische hulp is het niet altijd eenvoudig om uit alle soorten aanbieders de juiste te kiezen. Ligt het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering altijd voor de hand? Of is het inhuren van een traditionele advocaat soms beter? Is online juridische dienstverlening kwalitatief goed? En: dekt de goedkoopste offerte ook de voornaamste risico’s?

Allemaal vragen waarmee veel ondernemers op den duur te maken krijgen. Zeer recent heeft de hoogste Europese rechter een uitspraak gedaan over de vraag of iemand met een rechtsbijstandverzekering bij een procedure altijd zelf een advocaat mag kiezen (en dus niet afhankelijk is van de keuze die de verzekeraar maakt).

De rechter oordeelde dat in dit geval iedere verzekerde recht heeft op vrije advocaatkeuze. Dat geldt eveneens voor procedures waarvoor een verplichte vertegenwoordiging door een advocaat niet noodzakelijk is. Het is een uitspraak met verstrekkende gevolgen voor de juridische dienstverlening.

Verwachte premiestijging

De verwachting is dat de prijzen voor een rechtsbijstandverzekering fors zullen stijgen. Verzekeraars moeten immers de kosten van meer zelf gekozen advocaten gaan vergoeden. En deze kostenstijging zal ongetwijfeld worden doorbelast in een hogere premie.

Advocatuur

De kosten van de dienstverlening door advocaten zijn gemiddeld genomen veel hoger dan de kosten van een rechtsbijstandsverzekering. En dat zal ook wel zo blijven. Want ook al stijgt de komende jaren de premie voor zo’n verzekering fors, de kosten op jaarbasis zullen altijd beperkt blijven tot het niveau van een paar arbeidsuren door een advocaat. Tel daarbij op dat u voortaan zelf uw advocaat kunt kiezen voor het voeren van juridische procedures, wordt het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering voor ondernemers nóg aantrekkelijker.

Juridische informatie via internet

Veruit de voordeligste vorm van juridische dienstverlening vindt u op internet. Er zijn steeds meer websites waarop goede juridische informatie wordt aangeboden. Verstandige ondernemers maken daarvan dan ook gretig gebruik. U kunt als ondernemer aardig wat geld op adviesuren besparen wanneer u door een goede voorbereiding een korter adviesgesprek met uw juridische expert kunt voeren.

Afgezien van actuele informatie zijn online ook steeds vaker kwalitatief goede voorbeelden van juridische documenten te vinden. Deze bestanden kunt u meestal kosteloos of tegen een kleine bijdrage downloaden. En ook deze documenten dragen uiteindelijk bij aan een besparing op advies- en begeleidingsuren.

Adviesbureaus

U kunt voor uw juridische dienstverlening tegenwoordig ook terecht bij juristen die geen advocaat zijn. Deze adviesbureaus bieden hun diensten veelal voordeliger aan dan de gemiddelde advocaat. Daar staat tegenover dat zij bij het maken van beroepsfouten niet onder tuchtregels vallen. En nog belangrijker: een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is niet altijd inbegrepen, terwijl advocaten wel verplicht zijn om zo’n verzekering af te sluiten.

4 praktische tips voor ondernemers

  1. Juridische kosten kunt u prima managen als u een rechtsbijstandsverzekering afsluit. Door de vrije advocaatkeuze is zo’n verzekering voordeliger dan wanneer u later zelf een advocaat moet inschakelen.
  2. Benut internet actief als eerste bron om informatie te verzamelen en relevante voorbeelddocumenten te downloaden. Daarmee kunt u de nodige kosten besparen op het raadplegen van ‘dure’ adviseurs.
  3. Schakel alleen een juridische expert in voor zaken waarvoor een specialist echt nodig is. Dat wil zeggen: raadpleeg uw adviseur dus pas voor het laatste stukje maatwerk of bij heel complexe zaken.
  4. Gebruik bij voorkeur een mix van verschillende vormen van juridische dienstverlening. Ook daarmee kunt u geld besparen.

(Bron: Ikgastarten)

Updated: 26 november 2013 — 08:35