Maand: januari 2013

Verhuurder moet kettingbeding uit leveringsakte opleggen aan huurders

Klein foutje bij opstellen huurcontract. Grote boete. Amsterdam is een stad waar toeristen en congresgangers graag naar toe gaan. Dus een goede stad om een hotel te exploiteren. Maar de gemeente Amsterdam houdt volgens mij wel de vinger aan de pols door het aantal hotelkamers aan banden te leggen. Dat is althans het beeld dat […]

Btw-identificatienummers controleren

Is uw klant inderdaad ondernemer voor de btw? Als blijkt dat dit niet zo is, krijgt u een naheffingsaanslag. U moet dan alsnog btw betalen over de goederen en diensten die u zonder omzetbelasting hebt geleverd. Hoe btw-identificatienummers controleren? Wilt u het btw-nummer controleren van uw klant? Ga dan naar de internetsite van de Europese […]

Persoonlijke arbeid via bv leidt tot dienstbetrekking

Als een dga zich door zijn bv ter beschikking laat stellen aan een andere bv, kan hij ook bij die andere bv in privaatrechtelijke dienstbetrekking zijn zolang wordt voldaan aan de voorwaarden. Als een management-bv haar dga ter beschikking stelt aan een gelieerde vennootschap, kan de inspecteur toch stellen dat fiscaal gezien sprake is van […]

“Wat zijn de gevolgen van de nieuwe regels voor betalingstermijnen?”

Betalingstermijnen voor overeenkomsten tussen bedrijven, en tussen bedrijven en de overheid, worden vanaf 16 maart 2013 wettelijk vastgelegd. Heeft dat gevolgen voor de afspraken die u met klanten kunt maken over het moment waarop de rekening moet worden betaald? Nieuwe regels betalingstermijnen Deze vraag werd aan De Zaak Advies voorgelegd: “Ik hanteer een strak debiteurenbeleid […]

Het urencriterium: wat telt mee en wat niet?

Het urencriterium is ook in 2013 van belang om bij de aangifte inkomstenbelasting voor fiscale voordelen – zoals aftrekposten – in aanmerking te komen. U moet bijvoorbeeld minimaal 1225 uur aan uw bedrijf hebben besteed. Lees hier voor wie het urencriterium geldt en wat alle voorwaarden zijn. Het urencriterium – voor wie geldt het? Alleen […]

Wat is een Starterslening?

Als u voor het eerst een huis koopt, kunt u soms een extra lening krijgen bovenop uw hypotheek. Dit is de Starterslening. De Rijksoverheid verstrekt geen startersleningen meer, maar zo’n 200 gemeenten nog wel. Rentevaste periode Starterslening De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar. De eerste 3 jaar daarvan betaalt u geen rente […]

Bijtelling is vaak te hoog

Werkgevers berekenen regelmatig de bijtelling onjuist door in de loonbelasting. De belangrijkste reden is dat er van een verkeerde waarde van de auto wordt uitgegaan. 5% klopt niet Volgens een onderzoek van Vereniging Auto van de Zaak klopt bij 5% van de berijders de bijtelling niet. De bijtelling wordt door de werkgever in het salaris […]

5 vragen en antwoorden over franchising

Als startende ondernemer kunt u natuurlijk besluiten om zelf een bedrijf van de grond op te bouwen, maar in bepaalde sectoren kan franchising aantrekkelijk zijn. Als franchisenemer van een bekende keten heeft u de nodige voordelen, al bent u dan wel gebonden aan bepaalde regels: 5 vragen en antwoorden over franchising. 1. Wat houdt franchising […]

Werknemers laten handelen namens uw bedrijf

Volmachten en aansprakelijkheid Werknemers van bedrijven krijgen regelmatig een volmacht om handelingen te verrichten namens het bedrijf. De gevolmachtigde is in beginsel niet aansprakelijk voor handelingen die hij uit naam van het bedrijf verricht. Toch kan er onder omstandigheden sprake zijn van aansprakelijkheidsrisico’s voor deze persoon. In dit artikel een korte weergave van de in’s […]