Stel urenoverzicht voor zelfstandigenaftrek meteen samen

Iemand kan niet jaren na dato een urenverantwoording maken om de zelfstandigenaftrek te rechtvaardigen. Een dergelijk overzicht is onvoldoende specifiek en niet betrouwbaar. Tot dit oordeel komt de rechter in een zaak over een belastingadviseur die met navorderingsaanslagen wordt geconfronteerd over diverse belastingjaren.

De belastingadviseur voert onder zijn eigen naam het zelfstandige beroep van belastingadviseur uit. In hoger beroep voor Hof Amsterdam speelt de vraag of hij voldoet aan het urencriterium voor toepassing van de zelfstandigenaftrek over de jaren 2001 tot en met 2004. Hof Amsterdam stelt dat de belastingadviseur niet voldoet aan het urencriterium voor toepassing van de zelfstandigenaftrek. De rechter vindt dat het de taak van de belastingadviseur is om te bewijzen dat hij in de betreffende jaren tenminste 1225 uren voor zijn onderneming heeft gewerkt. De belastingadviseur heeft hiertoe een overzicht overlegd. Het is aannemelijk dat dit overzicht kort vóór de zitting is opgesteld, dus acht tot elf jaar na de jaren waarop het overzicht ziet. Het overzicht is daarom niet meer dan een globale schatting en is in ieder geval onvoldoende betrouwbaar.

Op de zitting heeft de belastingadviseur het aanbod gedaan om zelf onder ede te verklaren dat hij wel aan het urencriterium heeft voldaan. Het hof heeft dit aanbod afgewezen omdat in een belastingprocedure voor een partijverklaring onder ede geen plaats is.

Winstverschuiving

Op een punt weet de adviseur wel zijn gelijk te halen. De inspecteur verwijt hem in deze zaak dat hij de winst van zijn eenmanszaak heeft verschoven naar zijn bv, waar een lager belastingtarief geldt voor zijn verdiensten. Het hof stelt dat de inspecteur deze constructie niet aannemelijk heeft gemaakt.

(Bron: Pleinplus)

Updated: 2 januari 2013 — 09:30