All posts in Kennisbank voor de Zelstandige zonder personeel(ZZP), belastingen, zelfstandigenaftrek

U heeft als ondernemer recht op verschillende aftrekposten in de inkomstenbelasting. Voor een aantal van die aftrekposten moet u voldoen aan het zogenaamde urencriterium. Denk daarbij onder meer aan de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve. Daarvoor moet u onder meer in het jaar minimaal 1225 uur hebben besteed aan uw onderneming. De staatssecretaris van Financiën komt ondernemers tegemoet die door de coronacrisis niet kunnen voldoen aan die 1225-uursnorm en daardoor belastingfaciliteiten zouden verliezen.

Periodes waarvoor de tegemoetkoming geldt

Op basis van de goedkeuring mag u rekening houden met een minimaal aantal uren per week dat u aan uw onderneming heeft besteed, ongeacht of u die ook echt besteed heeft aan uw onderneming. De goedkeuring geldt zowel voor 2020 als voor 2021, maar er wordt niet voor het gehele jaar rekening gehouden met een minimaal aantal uren per week. 

  • Voor 2020 geldt (slechts) een periode van 1 maart tot en met 30 september
  • Voor 2021 geldt (vooralsnog) een periode van 1 januari tot en met 30 juni.

Voor de overige maanden zult u rekening moeten houden met de daadwerkelijk gewerkte uren.

Algemene tegemoetkoming

De Belastingdienst gaat er in de genoemde periodes vanuit dat u altijd minimaal 24 uren per week aan uw onderneming(en) heeft besteed, ook als u die uren door de coronacrisis niet daadwerkelijk heeft besteed.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Wilt u aanspraak maken op de zogenaamde startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, dan geldt een verlaagd urencriterium van 800 uur. Ook daarvoor geldt een versoepeling in 2020 en 2021. De Belastingdienst gaat er dan vanuit dat u in de genoemde periodes minimaal 16 uren per week aan uw onderneming(en) heeft besteed.

Seizoensgebonden ondernemers

Valt de piek van uw werkzaamheden juist in de bovengenoemde periodes, dan bieden de tegemoetkomingen u geen soelaas. In dat geval geldt een aanvullende tegemoetkoming en gaat de Belastingdienst ervan uit dat u in die periodes hetzelfde aantal uren heeft besteed als u in de vergelijkbare periode in 2019 heeft gedaan. U kunt dan dus (deels) aan de hand van uw administratie van 2019 beoordelen of u in 2020 en/of 2021 aan het urencriterium voldoet.  

Normaal niet voldaan aan het urencriterium?

Er is een groep ondernemers die normaliter niet aan het urencriterium zou voldoen maar door de maatregel wel aan het urencriterium voldoet. Die hebben in deze beide jaren dan een voordeel.

(Bron: Flynth)

Om in aanmerking te komen voor fiscale aftrekposten als de zelfstandigenaftrek, moet je ten minste 1225 uur per jaar besteden aan jouw bedrijf. Uit de bedrijfsadministratie zal moeten blijken dat je aan dit urencriterium voldoet. Welke werkzaamheden mag je hier allemaal voor meetellen en aan welke regels moet je voldoen? Lees daarom alles over de voorwaarden voor het urencriterium.

Waarom is er een urencriterium?

Om het zelfstandig ondernemerschap te stimuleren, heeft de Belastingdienst diverse belastingvoordelen (zoals de zelfstandigenaftrek) voor freelancers en ZZP’ers in het leven geroepen. Om te voorkomen dat iedereen zich vervolgens bij de Kamer van Koophandel (KvK) inschrijft en met minimale inspanning en dito omzet van deze belastingvoordelen profiteert, heeft de Belastingdienst een urencriterium ingesteld.

Wat houden deze voorwaarden in?

De grens van het aantal uren die een ondernemer minimaal aan zijn bedrijf moet besteden om voor de fiscale aftrekposten in aanmerking te komen, is vastgesteld op 1.225 uur. Deze hoeveelheid uren moet je als ondernemer per kalenderjaar zien te realiseren. Let op: ook al begin je als startende ondernemer niet per 1 januari, maar pas later in het jaar: de grens van 1.225 uur staat vast. Deze ondergrens wordt dus niet evenredig aangepast. Als je op 1 juli met je onderneming begint, moet je dus niet nog maar de helft (613 uur) werken, maar alsnog de 1.225 uur halen om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel.

Naast de 1225 uur moet je ook meer dan vijftig procent van je (arbeids)tijd besteden aan de onderneming. Als je bijvoorbeeld twee dagen per week in loondienst bent en daarnaast bijklust als zelfstandig ondernemer, moet je naast de 832 uur  (52 x 16 uur) die je in loondienst werkt, nog het minimum van 1225 uur in jouw onderneming stoppen. Werk je drie dagen per week in loondienst (52 x 24 uur = 1248 uur)? Dan dien je datzelfde jaar dus 1249 uur voor jouw onderneming te werken. Goed om te weten: was je één van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Wat is het verschil tussen directe en indirecte uren?

Volgens de Belastingdienst moet je als ondernemer 1.225 uur besteden aan ‘het feitelijk drijven van je onderneming(en)’. Deze uren zijn onder te verdelen in directe en indirecte uren. De directe uren zijn alle declarabele uren bij klanten, waarmee je omzet behaalt. Hieronder vallen de gewerkte uren voor het uitvoeren van de opdracht, maar ook de uren die je steekt in de voorbereiding, zoals bijvoorbeeld het inlezen voor een opdracht en de reistijd voor de opdracht of het woon-werkverkeer.

Indirecte uren zijn de uren die jij wel voor je onderneming maakt, maar niet in rekening brengt bij klanten. Hierbij kun je onder meer denken aan het volgen van cursussen, het bijhouden van vakliteratuur, de administratie bijwerken, afspreken met je boekhouder, het plegen van acquisitie, de aanschaf van bedrijfsmiddelen zoals een telefoon, laptop of auto, het bezoeken van netwerkbijeenkomsten of het beheren van je website. Het gaat dus om werkzaamheden waarmee je niet direct omzet behaalt, maar die wel van belang zijn voor de voortgang van je bedrijf.

Welke uren tellen niet mee?

Je kunt niet zomaar ieder uur opschrijven als werktijd. Ook al ben je de hele dag beschikbaar om je telefoon op te nemen om een opdracht aan te nemen: deze tijd kun je niet zien als indirecte uren. De uitzondering hierop is als je in opdracht van een klant stand-by staat. Ziekte of vakantie telt ook niet mee. Ook al had je de uren die je ziek in bed ligt normaal gesproken gewoon gewerkt, je mag ze niet meetellen. Het urencriterium gaat om daadwerkelijk gewerkte uren.

Kom ik in aanmerking voor een verlaagd urencriterium?

Ondernemers die starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering komen in aanmerking voor een verlaagd urencriterium. Zij moeten per kalenderjaar minimaal 800 uur aan hun onderneming besteden. Kijk voor een volledig overzicht van deze startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid op de website van de Belastingdienst. Een andere uitzondering is zwangerschapsverlof. Als jij zwanger raakt en je de weken voor en na de bevalling niet werkt, tellen de niet-gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.

Hoe registreer ik deze uren?

Het is belangrijk om alle uren die je in het bedrijf stopt te registreren. Als je een inspectie krijgt van de Belastingdienst, moet je namelijk zo veel mogelijk gewerkte uren kunnen aantonen. Een goede urenadministratie is daarom onmisbaar. Noteer aan het einde van iedere werkdag hoeveel uren je aan welke bedrijfsactiviteiten hebt besteed. Bewaar zoveel mogelijk bewijzen, zoals een overzicht van de OV-chipkaart om je reistijd aan te tonen. Daarnaast kun je e-mails met opdrachtgevers bewaren, evenals de facturen met daarop een vermelding van de daadwerkelijk gewerkte uren.

Hoe zit het met de zelfstandigenaftrek?

Als je voldoet aan het urencriterium, kom je in principe in aanmerking voor alle fiscale voordelen voor ZZP’ers. De bekendste hiervan is de zelfstandigenaftrek . De Belastingdienst moet jou dan wel hebben aangemerkt als ondernemer en je moet aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd (in 2015: 65 jaar + 3 maanden) nog niet hebben bereikt.

Voldoe je aan deze eisen? Dan bedraagt de zelfstandigenaftrek 7.280 euro. Het kan gebeuren dat jouw winst te laag is om deze zelfstandigenaftrek geheel toe te passen. In dat geval bestaat er een afwijkende regeling, zodat je deze niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek kunt verrekenen in de volgende negen jaar.

Heb ik ook recht op startersaftrek?

Vanwege het startersrisico heeft de Belastingdienst een extra fiscale aftrekpost in het leven geroepen: de startersaftrek. Dit is een aanvullend belastingvoordeel op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek van 7.280 euro wordt verhoogd met een startersaftrek van 2.123 euro, maar hiervan kun je niet onbeperkt gebruik maken. Je maakt alleen aanspraak op de startersaftrek wanneer je recht hebt op zelfstandigenaftrek, je in één (of meer) van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest en je in deze periode niet vaker dan twee maal de zelfstandigenaftrek hebt toegepast.

Mag ik de meewerkaftrek toepassen?

Wanneer jij een fiscale partner hebt die regelmatig meewerkt in jouw bedrijf, kun je aanspraak maken op meewerkaftrek. In dit geval hoef je minder belasting over de uiteindelijke winst te betalen. De hoogte van het bedrag hangt af van de winst en het aantal uren dat jouw fiscale partner in de onderneming heeft gewerkt. Voorwaarde is wel dat de fiscale partner minstens 525 uur per jaar aan de onderneming besteedt en dit doet tegen een jaarvergoeding van maximaal 5.000 euro.

(Bron: ikgastarten)