Dga’s en ondernemers komen meer onder de loep van de fiscus

De dga en de ondernemer kunnen weer rekenen op de warme belangstelling van de fiscus. Mr.dr. Chris Dijkstra ging in het onlineprogramma Tax Talks in op de overwegingen van de staatssecretaris in zijn kamerbrief over een beter belastingstelsel. Dijkstra wijst op de hints van de staatssecretaris dat hij niet-uitgekeerd inkomen in box 2 wil gaan belasten.

Dijkstra merkt op dat de ‘Kamerbrief Tweede Kamer bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ een heel beschouwend stuk is. Zie ook: ‘Nieuwe onderzoeken naar een beter belastingstelsel’.De staatssecretaris maakt een duidelijk onderscheid tussen belasting op arbeid, kapitaal en consumptie. De belasting op kapitaal is als gevolg van de eigenwoningregeling lager dan in het buitenland. Dijkstra leest uit deze stelling dat de staatssecretaris de belasting op kapitaal wil verhogen. Daarnaast gaat de staatssecretaris in op de vlucht van box 3 naar box 2 en de onwenselijkheid daarvan. Bovendien hint de staatssecretaris op het gaan belasten van vermogen in box 2 dat niet wordt uitgekeerd. Hoe dat concreet gaat uitpakken, is nog onduidelijk.

Versobering faciliteiten voor ondernemers

Ook kijkt de staatssecretaris naar de instrumentele functie van het belastingrecht. De staatssecretaris plaatst hier vraagtekens bij. Dijkstra kan zich goed voorstellen dat bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek de komende jaren verdwijnt terwijl de MKB-winstvrijstelling overblijft. Gebruik de bestaande faciliteiten dus zo lang het nog kan, raadt hij aan.

(Bron: Taxence)

Updated: 7 mei 2019 — 16:35