Categorie: Kennisbank voor de Zelstandige zonder personeel(ZZP), administratie, opzet administratie

Wat hoort er allemaal bij uw administratie?

Alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in digitale vorm, horen bij uw administratie. Voorbeelden hiervan zijn: kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek tussentijds gemaakte controleberekeningen ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen bankafschriften contracten, overeenkomsten en andere afspraken agenda’s en afsprakenboeken correspondentie software en […]

Prognoses maken: waarom?

De voordelen van goede begrotingen en prognoses Je bent als ondernemer al druk genoeg met vandaag en morgen, waarom zou je je dan nu al druk maken over de verre toekomst? Omdat je nu de juiste beslissingen moet nemen als je straks ook nog succesvol wilt zijn. Daarom stel je prognoses en begrotingen op. De […]

E-facturatie en de wettelijke bewaarplicht: hoe zit dat eigenlijk?

Hoe moet je de bewaarplicht zien in combinatie met e-facturatie? Is het, zoals vroeger, noodzakelijk om alle facturen te bewaren en/of te printen, terwijl ze ook digitaal zijn opgeslagen? Het antwoord is nee. Het is niet meer noodzakelijk om dit te doen, zij het onder bepaalde voorwaarden. De Belastingdienst probeert op het terrein van de […]

Betalingstermijnen op facturen, hoe zit dat?

ZZP’ers vermelden op hun facturen bijna altijd een betalingstermijn. Toch wordt deze uiterlijke betaaldatum regelmatig overschreden door opdrachtgevers of klanten, waardoor ondernemers in financiële problemen komen. Wat zijn de wettelijke voorwaarden met betrekking tot betalingstermijnen en hoe kun je als ZZP’er het beste met wanbetalers omgaan? Hoe zijn betalingstermijnen wettelijk geregeld? Als ondernemer ga je er vanuit dat […]

Een overzichtelijke administratie opzetten doe je zo

Boekhouden, oftewel het op orde brengen van de financiële administratie, is verplichte kost voor iedereen die een bedrijf start. Of het slimmer is om de bedrijfsadministratie uit te besteden aan een professional of om dit zelf te doen, hangt af van jouw situatie. Maar een zekere basiskennis van boekhouden is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Hieronder lees je hoe je een […]

Vijf tips om je winst te laten groeien

Je hebt een relatief jong bedrijf met enkele mooie producten en diensten. Je bedrijf heeft inmiddels ruim 100 klanten die regelmatig nieuwe opdrachten verstrekken. De laatste tijd valt de omzet echter tegen. Wat kun je hieraan doen? Als adviseur van de Kamer van Koophandel komt Jos Borsboom dit probleem bij veel ondernemers tegen. In het […]

Wat is de waarde van digitale keurmerken?

Nu de markt steeds meer bedrijfskritische processen uitbesteed aan cloudleveranciers of andere dienstverleners, is er steeds meer behoefte aan rechtszekerheid ten aanzien van de veiligheid van deze dienstverlening. Er zijn in de loop der jaren een groot aantal digitale keurmerken ontstaan, die deze zekerheid moeten geven. Hieronder gaan we in op de waarde van dergelijke […]

Kostprijsberekening bij import

Wat is een goede verkoopprijs? In Thailand kocht u boeddhabeeldjes in voor een euro per stuk. Maar hoe bepaalt u een goede verkoopprijs? Een kostprijsberekening maakt duidelijk welke kosten u maakt om het product naar Nederland te halen en wat u moet vragen om er ook nog iets aan te verdienen. Waarom maakt u een […]

Checklist: het opzetten van een goede administratie of boekhouding

Boekhouden, oftewel het op orde brengen van de financiële administratie, is wettelijk verplicht voor iedereen die een bedrijf start. Of het beter is om de bedrijfsadministratie uit te besteden aan een professional of dit zelf te doen, hangt af van uw persoonlijke situatie. Maar een gedegen basiskennis van boekhouden is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Lees […]

Wat is de verjaringstermijn van een factuur of vordering?

Een factuur of vordering kan verjaren en is dus niet eeuwig geldig. De verjaringstermijn is in principe 5 jaar, afhankelijk van het feit of het om zakelijke klanten of consumenten gaat. Verjaringstermijn vordering of factuur Het recht om betaling van een factuur of andere vordering te eisen, is zoals gezegd niet eeuwigdurend. Reden hiervoor is […]