Maand: januari 2016

Onzekerheid over toekomst 90% inkomenseis bij kwalificerende buitenlands belastingplichtigen

Er worden vraagtekens geplaatst bij de huidige 90% inkomenseis bij kwalificerende buitenlands belastingplichtigen. Het is dan ook allerminst zeker dat deze regeling lang stand gaat houden. Tot 2015 kon er in Nederland door buitenlands belastingplichtigen (met Nederlands inkomen) worden geopteerd om als binnenlands belastingplichtige te worden behandeld. Hierdoor was het mogelijk om persoonlijke aftrekposten (bijvoorbeeld […]

Auto van de zaak kan deels eigendom van dga zijn

Het is mogelijk dat een auto gezamenlijk bezit is van een dga en zijn bv. Als de dga ook over de auto kan beschikken voor privédoeleinden, stelt de bv in dat geval alleen haar deel ter beschikking aan de dga. Dit werkt dus door in de bijtelling, aldus Hof Den Haag. Een bv deelde de […]

PVV geeft doorslag voor afschaffing VAR per 1 mei

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft een meerderheid in de Eerste Kamer veiliggesteld voor afschaffing van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Dinsdagavond kwam hij tegemoet aan de wens van het CDA om daar meer tijd voor te nemen. De PVV gaf de doorslag door zich voor het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) uit te spreken. Samen […]

Betalingstermijnen op facturen, hoe zit dat?

ZZP’ers vermelden op hun facturen bijna altijd een betalingstermijn. Toch wordt deze uiterlijke betaaldatum regelmatig overschreden door opdrachtgevers of klanten, waardoor ondernemers in financiële problemen komen. Wat zijn de wettelijke voorwaarden met betrekking tot betalingstermijnen en hoe kun je als ZZP’er het beste met wanbetalers omgaan? Hoe zijn betalingstermijnen wettelijk geregeld? Als ondernemer ga je er vanuit dat […]

ABAB Accountants en Adviseurs stap verder in procedure over geruisloze overgang bij TBS-vermogen

Fiscale partners kampen al jaren met een belastingheffing over stille reserves bij de overgang van ter beschikking gestelde zaken naar de onderneming. Dit komt met name voor bij echtgenoten die onder huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd en waarbij de ene partner zaken ter beschikking stelt ten behoeve van de onderneming van de andere partner. Op het […]

Introductie micro BV en nieuwe deadline publiceren

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat een nieuw jaarrekeningregime toevoegt aan Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: de micro-onderneming. Daarbij veranderen er een aantal bepalingen uit het huidige jaarrekeningenrecht, waaronder de uiterste termijn voor het deponeren van uw jaarrekening. De wetswijzigingen gaan in per 1 januari 2016.  Hierna enkele belangrijke wijzigingen […]

Redenen voor ontslag

U mag uw werknemer alleen ontslaan als u daarvoor een goede reden heeft. In de wet staat wat een goede reden kan zijn. In sommige situaties mag u uw werknemer helemaal niet ontslaan. En soms heeft u geen reden nodig voor het ontslag. Uw werknemer mag zonder goede reden ontslag nemen. Wat zijn toegestane redenen […]

Afschaffing Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) uitgesteld

De afschaffing van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) wordt mogelijk uitgesteld. Per 1 april 2016 zou de VAR worden vervangen door een nieuw stelsel van model- en voorbeeldovereenkomsten, maar die ingangsdatum staat wellicht op losse schroeven, nu de Eerste Kamer pas in februari gaat stemmen over het Wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Het hangt nu al […]

Geen BTW-aftrek op appartementen omdat deze behoorden tot privévermogen

X en zijn echtgenote Y kochten in 2006 vijf appartementsrechten in een appartementencomplex. Voor de levering van de appartementsrechten op 10 oktober 2007 was op 16 mei 2007 € 93.004 aan BTW in rekening gebracht die X pas in het tweede kwartaal 2008 in aftrek bracht als voorbelasting. X had de appartementsrechten in 2007 in […]

Geen onzakelijke lening tussen ongelieerde personen: kwijtscheldingswinst belast!

Belanghebbende, [X] Holding B.V., vormt samen met (onder andere) haar dochter B B.V. (hierna: B) een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. B heeft met D B.V. (hierna: D) en E afgesproken dat zij gedrieën van plan zijn om een satellietcommunicatiesysteem in Guinee te bouwen en te exploiteren. B, D en E zijn op geen enkele […]