Maand: december 2013

Niet blokkeren onjuiste aangiften maakt navordering onmogelijk

Hof Arnhem – Leeuwarden oordeelt dat de aanslagen onjuist zijn vastgesteld als gevolg van een verwijtbaar onjuist inzicht van de inspecteur in de feiten of in het recht. De inspecteur kan dan niet navorderen. Belanghebbende, X, verhuurt een bedrijfspand aan E bv. De aandelen van E bv worden gehouden door A, de echtgenoot van X. […]

Bestuursorgaan kan bezwaarschrift niet zelf intrekken

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een bestuursorgaan niet eigenhandig een bezwaarschrift als ingetrokken kan beschouwen. Hier dient een uitdrukkelijke goedkeuring van de indiener van het bezwaarschrift aan vooraf te gaan. X maakt in september 2011 bezwaar tegen een aanslag IB/PVV. De inspecteur bevestigt de ontvangst van het bezwaar en verzoekt X de gronden ervan in te […]

Wat staat er in de algemene voorwaarden?

Moet ik als ondernemer algemene voorwaarden vastleggen? Als je als ondernemer producten en/of diensten levert, dan is het handig om alles rond de (ver)koop en levering vast te leggen in je algemene voorwaarden. Vooral als je met meerdere klanten steeds dezelfde afspraken maakt. Maar hoe stel je deze voorwaarden op en waar moeten ze aan […]

Weekers wil knelpunten pensioen in eigen beheer oplossen met nieuwe fiscale reserve

Staatssecretaris Weekers heeft de mogelijkheden onderzocht om de gevolgen van het huidige verschil tussen commerciële en fiscale waarderingsregels bij pensioen in eigen beheer te verzachten. Een nieuwe fiscale reserve voor de oude dag die los komt te staan van het arbeidsrecht en de loonheffing, lijkt hem hiervoor het meest opportuun. De staatssecretaris benoemt in zijn […]

Checklist: het opzetten van een goede administratie of boekhouding

Boekhouden, oftewel het op orde brengen van de financiële administratie, is wettelijk verplicht voor iedereen die een bedrijf start. Of het beter is om de bedrijfsadministratie uit te besteden aan een professional of dit zelf te doen, hangt af van uw persoonlijke situatie. Maar een gedegen basiskennis van boekhouden is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Lees […]

Breng btw-aspecten vóór investering goed in kaart

Voor de ondernemer is vooral van belang of hij de btw, die hem in rekening is gebracht bij het doen van investeringen, in aftrek kan brengen op de door hem verschuldigde btw. De aftrek van voorbelasting verlaagt immers het investeringsbedrag. Het is daarom belangrijk om de btw-aspecten voorafgaand aan de investering goed in kaart te brengen. […]

Alles over het opstellen van een balans

Wilt u weten wat de actuele financiële situatie van uw bedrijf is, bijvoorbeeld wanneer het tijd is om de jaarrekening op te stellen? Dan kan het maken van een balans u het benodigde inzicht geven. Een balans is een concreet overzicht van alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen van uw onderneming. In dit artikel […]

Belastingdienst besteedt extra aandacht aan ondernemers die privé-uitgaven op de zaak boeken

De Belastingdienst gaat extra aandacht besteden aan ondernemers die privé-uitgaven op de zaak boeken. Na een pilot bij 360 ondernemers corrigeerde de fiscus 1,3 miljoen euro aan kosten. Dit is mede aanleiding om de aangiften van een grotere groep onder de loep te nemen. Ondernemers mogen alleen zakelijke kosten in mindering brengen op hun winst. […]

Voorwaarden BTW jaaraangifte gewijzigd

Per 1 januari 2014 wijzigen de voorwaarden voor het doen van btw-aangifte per jaar. Wilt u btw-aangifte per jaar doen? Dan moet u vanaf 1 januari 2014 voldoen aan alle volgende voorwaarden: U betaalt per jaar minder dan € 1.883 btw. U levert per jaar voor minder dan € 10.000 aan intracommunautaire leveringen en intracommunautaire diensten. U […]

Regels bij verkoop aan consumenten worden strenger

Wat verandert er? Verkoopt u een product of dienst aan consumenten? Dan gaan de regels veranderen. Dit betekent: dat u het product of de dienst verplicht van bepaalde informatie moet voorzien; dat vooraf aangevinkte hokjes op uw website niet meer mogen. De consument moet uitdrukkelijk toestemming geven voor alle betalingen; dat u bij telefonisch contact […]