Maand: december 2013

De beloning van de commissaris

Kenmerkend aan de functie van de commissaris is dat hij niet aan gezag is onderworpen. Geen dienstbetrekking dus, of toch wel? Hoe werkt het met de beloning van de commissaris? Fictieve dienstbetrekking Eén van de drie voorwaarden van de aanwezigheid van een dienstbetrekking is de gezagsverhouding. Kenmerkend voor de functie van commissaris is dat hij voor […]

Ontslagprocedures en opzegverboden

Wilt u personeel ontslaan? Dan moet u daarvoor een goede reden hebben. Die kan zijn: werkweigering, verwijtbaar gedrag, veel ziekteverzuim, reorganisatie of bedrijfssluiting. Ontslaat u binnen 3 maanden meer dan 20 werknemers? Dan is er sprake van collectief ontslag. Ontslag met wederzijds goedvinden Spreken u en uw werknemer in onderling overleg af zijn dienstverband te […]

Faillissement

Kunt u uw schulden niet meer aflossen en uw rekeningen niet meer betalen? Dan kunt u de rechtbank vragen u failliet te laten verklaren. Met een formulier kunt u een aanvraag voor uw faillissement opstellen. Dat kunt u voor uzelf doen of voor het bedrijf dat u vertegenwoordigt. U kunt de aanvraag zonder advocaat indienen […]

Uitzendwerk telt niet mee bij toepassen flexwet

De tijd die iemand als uitzendkracht heeft gewerkt voor een organisatie, telt niet mee bij de toepassing van de zogenoemde flexwet. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep gisteren beslist. De CRvB volgt hiermee een uitspraak die het Hof van Justitie van de Europese Unie in april deed in een Italiaanse zaak. Vier contracten Het […]

Bedrijfsruimte huren

Wilt u een bedrijfsruimte huren? Houdt u er dan rekening mee dat er 2 categorieën zijn: middenstandsbedrijfsruimten en overige bedrijfsruimten. De regels verschillen per categorie. Middenstandsbedrijfsruimten Middenstandsbedrijfsruimten zijn panden die voor het publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld winkels en horecagelegenheden, garages, campings en hotels. U levert hier direct uw producten of diensten. Wat zijn uw rechten? […]

Kennisvouchers en innovatiekredieten voor MKB in Twente

Twentse ondernemers kunnen tot en met 2017 een beroep doen op de regeling Kennisvouchers en Innovatiekredieten voor Twentse mkb-bedrijven (KIT). Het doel van deze regeling is Twentse mkb-bedrijven te ondersteunen om vanuit bestaande activiteiten innovatieve producten, diensten of processen in de sectoren duurzaamheid, veiligheid of zorg te ontwikkelen. Het budget voor de regeling bedraagt 5 […]

Zzp’ers en verzekeringen via het UWV (mogelijk) tot 13 weken na dienstbetrekking

Als zelfstandig ondernemer bent u niet verplicht verzekerd voor inkomensverlies door ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. U moet zelf uw verzekeringen regelen. Anders krijgt u geen uitkering als u bijvoorbeeld ziek of arbeidsongeschikt wordt. Vrijwillig verzekeren Als u een eigen bedrijf begint, kunt u een vrijwillige verzekering afsluiten bij UWV. U meldt zich aan bij UWV […]

Geen verliesverrekening zonder beschikking

Rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld dat vennootschappen hun verliezen alleen kunnen verrekenen voor zover deze verliezen zijn vastgesteld in een beschikking In deze zaak had een bv na haar oprichting zich niet gemeld als belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting. Over de jaren 1995 tot en met 1998 leed zij alleen maar verliezen en ontving geen uitnodiging tot […]