Bedrijfsruimte huren

Wilt u een bedrijfsruimte huren? Houdt u er dan rekening mee dat er 2 categorieën zijn: middenstandsbedrijfsruimten en overige bedrijfsruimten. De regels verschillen per categorie.

Middenstandsbedrijfsruimten

Middenstandsbedrijfsruimten zijn panden die voor het publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld winkels en horecagelegenheden, garages, campings en hotels. U levert hier direct uw producten of diensten.

Wat zijn uw rechten?

Als huurder van een middenstandsbedrijfsruimte hebt u recht op huur- en huurprijsbescherming. U mag de ruimte 10 jaar gebruiken. Deze periode is verdeeld in 2 delen van 5 jaar. U kunt ook een kortere termijn overeenkomen.

De verhuurder mag de huur tussentijds niet verhogen. Behalve als u dat samen in het huurcontract hebt vastgelegd. Na 5 jaar kunt u met de verhuurder een nieuwe huurprijs afspreken. U kunt daarvoor bijvoorbeeld periodieke huurverhogingen afspreken op basis van de consumentenprijsindexcijfers van het CBS. Voor de verhoging van de huurprijs is geen wettelijk maximum.

Bij geschillen kunt u via de kantonrechter een beroep doen op de bedrijfshuurcommissie.

Hoe kunt u prijzen vergelijken van winkellocaties?

Met de online Huurprijsvergelijker kunt u huurprijzen van winkellocaties in Nederland vergelijken.

Overige bedrijfsruimten

Overige bedrijfsruimten zijn panden die niet onder middenstandsbedrijfsruimten vallen, zoals kantoren, fabrieken en pakhuizen.

Wat zijn uw rechten?

In tegenstelling tot middenstandsbedrijfsruimten hebt u bij overige bedrijfsruimten geen recht op huur- en huurprijsbescherming. U spreekt de huurprijs en huurprijsverhogingen onderling af. De jaarlijkse huurprijsverhoging voor woonruimten geldt niet voor bedrijfsruimten.

Standaard is uw betalingstermijn ook uw opzegtermijn. Als u maandelijks huur betaalt, dan moet u ook minimaal een maand van tevoren de huur opzeggen. In het huurcontract kunt u een andere opzegtermijn afspreken.

Is uw pand een middenstandsbedrijfsruimte of niet?

In de praktijk blijkt het verschil soms moeilijk aan te tonen. In het uiterste geval beslist de rechter.

Belastingen

Huurt u een bedrijfsruimte? Dan kunt u de kosten die u maakt, aftrekken van de opbrengsten van uw onderneming. Bijvoorbeeld: energiekosten, schoonmaakkosten en inrichtingskosten.

Over de huurprijs hoeft u geen btw te betalen. Dit geldt zowel voor middenstandsbedrijfsruimten als voor overige bedrijfsruimten. U kunt met de verhuurder afspreken dat hij wel btw in rekening brengt. Dit kan voor u als huurder voordelig zijn. U moet dan aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Updated: 5 december 2013 — 08:35