Categorie: Kennisbank voor de Zelstandige zonder personeel(ZZP), juridisch, schulden, uitstel van betaling of faillissement

Verloop faillissement

Een faillissement bestaat uit een aantal stappen. Maar ieder faillissement is anders, dus niet alle stappen zijn altijd nodig. Uw faillissementsaanvraag kan bijvoorbeeld worden afgewezen. Of u belandt in de schuldsanering. Wat zijn de algemene stappen van een faillissement? 1. Uw faillissementsaanvraag U kunt zelf uw faillissement aanvragen. Of uw schuldeisers vragen uw faillissement aan. […]

Schuldsanering

Kunt u uw schulden niet meer betalen? En bent u eigenaar van een eenmanszaak, maat in een maatschap, vennoot in een vennootschap of vrije beroepsbeoefenaar? Dan bent u persoonlijk aansprakelijk voor de schulden uit uw onderneming. U kunt een beroep doen op schuldsanering bij de gemeente of, als dit niet lukt, bij de rechtbank. Meer […]

Faillissement

Kunt u uw schulden niet meer aflossen en uw rekeningen niet meer betalen? Dan kunt u de rechtbank vragen u failliet te laten verklaren. Met een formulier kunt u een aanvraag voor uw faillissement opstellen. Dat kunt u voor uzelf doen of voor het bedrijf dat u vertegenwoordigt. U kunt de aanvraag zonder advocaat indienen […]

Wat kan ik doen als ik niets of niet genoeg van mijn schuld kan aflossen?

Als u niets kunt aflossen of als uw schuldeisers meer terug willen krijgen dan u aanbiedt, is een zogeheten minnelijk akkoord of minnelijke schuldregeling onmogelijk. U kunt dan schuldsanering aanvragen. Een schuldhulpverlener kan u hierbij helpen. Schuldsanering is wettelijk geregeld in de Wet schuldsanering natuurlijke personen. (NB. Er betaat ook een wet voor schuldsanering voor […]

Borgtocht versus Hoofdelijkheid: wat zijn de verschillen?

Naast de goederenrechtelijke zekerheden zoals het recht van pand en hypotheek, spelen persoonlijke zekerheden als borgtocht en hoofdelijkheid in de financieringspraktijk een steeds belangrijkere rol. Het zijn veelal banken die deze vorm van zekerheid verlangen. Borgtocht en Hoofdelijkheid zijn twee wezenlijk verschillende vormen van zekerheid. Toch zie je in de praktijk vaak dat de twee […]

Faillissementen zijn aan de orde van de dag: 3 praktische tips voor crediteuren

Het aantal faillissementen in 2012 was uitzonderlijk hoog, zo meldt het CBS. De economische crisis zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven in de financiële problemen komen en vorderingen van crediteuren onbetaald worden gelaten. Het is algemeen bekend dat crediteuren weinig tot niets op hun vordering betaald krijgen in geval van faillissement. In ruim 80 % […]

Wat is een faillissement?

Wat is een faillissement? Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiele verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd. Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of […]

Top 10 fiscale en juridische aandachtspunten familielening

In zijn artikel ‘Fiscale consequenties lastenvrije familielening eigen woning’ brengt fiscalist R.J.J.J. Bakker tien belangrijke aspecten onder de aandacht van een familielening. Omschrijf de familielening in een schriftelijke leningsovereenkomst. Een notariële akte met de juiste redactie voorkomt veel financiële narigheid. Registreer eventueel de leningsovereenkomst bij de belastingdienst, afdeling Succesie en Registratie. Deze registratie zegt niets […]

Wat is het verschil tussen curatele, bewind en mentorschap?

Curatele, bewind en mentorschap zijn verschillende beschermingsmaatregelen voor mensen die zelf geen goede beslissingen kunnen maken, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie. Bewind gaat over financiële beslissingen Mentorschap gaat over persoonlijke belangen Curatele gaat over financiële en persoonlijke beslissingen Combinatie van curatele, bewind en mentorschap Bewind gaat over financiële beslissingen Een persoon van […]

Zelf faillissement aanvragen zonder advocaat

Als een ondernemer niet meer in staat is zijn schulden te betalen, kan hij de rechtbank verzoeken om een faillietverklaring. Voor het indienen van dit verzoek heeft de ondernemer geen advocaat nodig. Dat meldt de overheidswebsite Antwoord voor Bedrijven. Om een faillietverklaring te krijgen is een formulier ‘Eigen aangifte faillietverklaring’ nodig. Dit online formulier staat […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme