Maand: juli 2015

Eindelijk duidelijkheid over btw-aftrekrecht van holding BV’s

Op 16 juli 2015 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat ‘moeiende’ holdings in de basis een volledig btw-aftrekrecht hebben. Een pre pro rata is niet van toepassing. Madeleine Merkx, knowledge manager indirect tax bij Deloitte en universitair docent aan de universiteit Leiden, is blij met deze conclusie. Niet alleen omdat hieruit blijkt dat de […]

Nieuwe regels verzekeringsplicht dga

De regels voor de bepaling van de verzekeringsplicht van statutair bestuurders van bv’s en nv’s worden vanaf 1 januari 2016 vernieuwd. Vanaf die datum moet u rekening houden met de nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder.  Door wijzigingen van het bv-recht per 1 oktober 2012 sloten de criteria niet meer aan bij de nieuwe statutaire regelingen voor […]

Organisatieadviseur die WWB-aanvragen behandelt, heeft geen recht op VAR-WUO

Rechtbank Den Haag oordeelt dat organisatieadviseur X niet aannemelijk maakt dat er sprake is van voldoende zelfstandigheid ten opzichte van zijn opdrachtgevers. De inspecteur heeft de VAR-WUO dan ook terecht gewijzigd in een VAR-loon. X behandelt aanvragen in het kader van de WWB. In verband met deze werkzaamheden staat hij sinds 2012 als organisatieadviseur ingeschreven […]

A-G Szpunar: douaneschuld bij onttrekking als goederen niet zijn aangebracht en bescheiden niet worden overgelegd

Advocaat-generaal Szpunar concludeert dat een douaneschuld wegens onttrekking aan het douanetoezicht ontstaat wanneer de onder de regeling extern douanevervoer geplaatste goederen niet op het douanekantoor van bestemming zijn aangebracht en de vereiste bescheiden niet worden overgelegd. B&S Global Transit Center bv doet elektronisch aangifte tot plaatsing van goederen onder de douaneregeling extern communautair douanevervoer. Als […]

Na 2008 betaalde alimentatie niet aftrekbaar in 2008 maar wel schuld in box III

X betaalde via een loonbeslag tussen januari en april 2008 € 3.794 alimentatie aan zijn ex-echtgenote Y. Op 1 mei 2008 ging X met pensioen en eindigde het loonbeslag. In 2009 vorderde Y met terugwerkende kracht alimentatie van X vanaf 1 mei 2008. Zij liet daarvoor beslag leggen op de pensioenuitkeringen van X. Op grond […]

Pro rata-methode geldt ook bij verlegging

Rechtbank Den Haag bevestigt dat bij de berekening van de aftrekbare voorbelasting men de pro rata-methode niet alleen moet toepassen op gefactureerde btw, maar ook op verlegde btw. In deze zaak had een lichaam facturen ontvangen van twee beheermaatschappijen voor het verrichten van managementdiensten. De btw over de managementfees was verlegd. Het lichaam meende dat […]

De voordelen van een aandeelhoudersovereenkomst

Wellicht heeft u wel eens van een aandeelhoudersovereenkomst gehoord. Een aandeelhoudersovereenkomst bevat afspraken tussen aandeelhouders over allerlei onderwerpen. Maar waarom zouden aandeelhouders een aandeelhoudersovereenkomst sluiten en in welke gevallen is een aandeelhoudersovereenkomst aan te raden? De belangrijkste voordelen op een rij. Oplossing van impasse Als de mogelijkheid bestaat dat in de algemene vergadering de stemmen […]

Beëindiging tbs leidde niet tot overgang pand naar box III

X kocht in april 2005 een kantoorpand dat was verhuurd aan BV A, waarin hij indirect een a.b. had. Vanaf de aanschaf van het pand verrichtte X al het klein en groot onderhoud zelf in eigen beheer. Uitsluitend hoog specialistisch werk besteedde hij uit. Vanaf september 2008 verhuurde X een deel van het pand aan […]

Doorschuifverklaring geldig, geen BPM

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde vorig jaar dat een ondernemer wiens bestelauto, ruim na de verkoop van zijn onderneming, op naam van koper werd gesteld, de naheffingsaanslag BPM gewoon moest betalen. Hof Den Bosch oordeelde onlangs anders. Als ondernemer met een bestelauto met grijs kenteken moet men vijf jaar aan de voorwaarden van de grijskentekenregeling voldoen om […]

Verloop faillissement

Een faillissement bestaat uit een aantal stappen. Maar ieder faillissement is anders, dus niet alle stappen zijn altijd nodig. Uw faillissementsaanvraag kan bijvoorbeeld worden afgewezen. Of u belandt in de schuldsanering. Wat zijn de algemene stappen van een faillissement? 1. Uw faillissementsaanvraag U kunt zelf uw faillissement aanvragen. Of uw schuldeisers vragen uw faillissement aan. […]