Categorie: Kennisbank voor het MKB(BV), juridisch, jaarrekening

Anonimiseren van vermogen via de (open) commanditaire vennootschap

Het vermogen van de personal holding van de dga is steeds eenvoudiger zichtbaar én naar hem te herleiden. Er zijn echter tal van redenen denkbaar waarom u uw bedrijfsmatige financiën liever anoniem houdt. De meeste DGA’s gebruiken een bv als personal holding. Deze vennootschappen zijn verplicht om (een gedeelte van) hun financiële positie te publiceren […]

Moedermaatschappij beëindigt aansprakelijkheid voor eventuele schulden van bepaalde groepsmaatschappij(en)

Soms geeft een moedermaatschappij een zogenoemde 403-verklaring af. Dit houdt kort gezegd in dat de moeder zich hoofdelijk aansprakelijk verklaart voor eventuele schulden van bepaalde groepsmaatschappij(en). Dat is natuurlijk een voordeel voor crediteuren van die groepsmaatschappijen: zij kunnen voortaan immers ook bij de moedermaatschappij verhaal halen. Overigens geldt deze hoofdelijke aansprakelijkheid niet voor alle schulden, […]

Geconsolideerd publiceren als BV: 403-aansprakelijkheid, lastig om vanaf te komen

De 403-verklaring is een gevaarlijk goedje. De moedermaatschappij bereikt hiermee weliswaar dat haar dochter geen jaarrekening hoeft te publiceren, maar de kostprijs is hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle contractsverplichtingen van die dochter (art. 2:403 lid 1, sub f BW). Begrijpelijk dat moeder, als het wat minder gaat, gauw van die gevaarlijke hoofdelijkheid af wil. Dat kan […]

De risico’s van een ‘vergeten’ 403-verklaring van een jaarrekening van de BV

Veronachtzaming van de gevolgen van aansprakelijkheidsverklaringen levert risico’s op. Twee recente uitspraken van de Hoge Raad bevestigen dat. Die risico’s zijn echter eenvoudig te vermijden. Crediteuren staan handenwrijvend klaar als een 403-verklaring is afgegeven, de verklaring die omschrijft welke schulden van de dochtermaatschappij al dan niet door het moederbedrijf worden gedekt. Twee recente uitspraken van […]

Uit de praktijk: deponeren jaarrekening pensioen-bv

Het vaktechnisch bureau van Novak gaat in op de vrijstelling van het deponeren van de jaarrekening van een pensioen-bv in deze editie van ‘Uit de praktijk’. Mijn cliënt heeft een klein pensioen-bv’tje. Op de balans staan een effectenportefeuille, een bankrekening, aandelenkapitaal, algemene reserve en een pensioenvoorziening. Moet deze cliënt zijn jaarrekening publiceren of is daar een […]

Wat is het verschil tussen curatele, bewind en mentorschap?

Curatele, bewind en mentorschap zijn verschillende beschermingsmaatregelen voor mensen die zelf geen goede beslissingen kunnen maken, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie. Bewind gaat over financiële beslissingen Mentorschap gaat over persoonlijke belangen Curatele gaat over financiële en persoonlijke beslissingen Combinatie van curatele, bewind en mentorschap Bewind gaat over financiële beslissingen Een persoon van […]

Welke organisaties moeten een jaarrekening deponeren?

De volgende organisaties moeten een jaarrekening deponeren bv´s; nv´s; coöperaties; onderlinge waarborgmaatschappijen; vof´s en cv´s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn; vereniging en stichting met een onderneming die in 2 opeenvolgende boekjaren minimaal € 4,4 miljoen per jaar omzetten; buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening […]

Welke gegevens moet u opnemen in uw jaarrekening?

Welke gegevens u in uw jaarrekening moet vermelden, hangt af van de grootte van uw bedrijf. Indeling in bedrijfsgrootte Ondernemingen zijn ingedeeld in 3 bedrijfsklassen: klein, middelgroot of groot. Een onderneming valt in een bepaalde klasse als de jaarrekening 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 van de onderstaande eisen. Klein Middelgroot Groot Activa […]

Opmaken, vastellen en deponeren van de jaarrekening van een besloten vennootschap

In de praktijk wil er nog wel eens onduidelijkheid zijn over het opmaken, vaststellen en deponeren van de jaarrekening van een besloten vennootschap. Daarom volgt hier nog even een kort uitleg hierover. Deze berichtgeving richt zich uitsluitend op de termijnen die in acht genomen moeten worden. Opmaken van de jaarrekening: Het bestuur dient volgens de […]