Uit de praktijk: deponeren jaarrekening pensioen-bv

Het vaktechnisch bureau van Novak gaat in op de vrijstelling van het deponeren van de jaarrekening van een pensioen-bv in deze editie van ‘Uit de praktijk’.

Mijn cliënt heeft een klein pensioen-bv’tje. Op de balans staan een effectenportefeuille, een bankrekening, aandelenkapitaal, algemene reserve en een pensioenvoorziening. Moet deze cliënt zijn jaarrekening publiceren of is daar een vrijstelling voor?

Een pensioen-bv of stamrecht-bv hoeft onder bepaalde voorwaarden geen jaarrekening te deponeren volgens artikel 2:396 lid 9 BW.

Die voorwaarden zijn:
• De bv moet op grond van artikel 2:396 lid 1 BW als klein kwalificeren.
• De bv mag op grond van artikel 2:396 lid 9 BW geen winstoogmerk hebben. De doelstelling van de bv is opgenomen in de statuten.
• De bv moet kosteloos een balans met toelichting beschikbaar stellen aan schuldeisers of aandeelhouders wanneer zij daarom vragen. De bv dient wel een inrichtingsjaarrekening op te maken. De vrijstelling geldt alleen voor de publicatiejaarrekening.
• De bv moet een  ‘verklaring van een accountant’ deponeren bij de Kamer van Koophandel. Oordeel van de verklaring is dat de bv blijkens haar administratie in het boekjaar geen werkzaamheden heeft verricht buiten de statutaire doelstelling en dat is voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden.

In een volgend artikel gaan we in op de vraag hoe die verklaring van een accountant eruit ziet en aan welke eisen de accountant moet voldoen.

(Bron: NOVAK)

Updated: 30 augustus 2013 — 08:39