Deponeer uw jaarrekening op tijd
en voorkom aansprakelijkheid

Het einde van het jaar is een goed moment om naar de wettelijke termijnen voor de jaarrekening te kijken. Rekening houdend met de uitsteltermijn zou de jaarrekening na 10 maanden moeten zijn opgemaakt. De ondertekening van de jaarrekening en de vaststelling ervan door de aandeelhouders moet vervolgens binnen 2 maanden na opmaak plaatsvinden. Hoe het precies zit en waar u op moet letten met betrekking tot de jaarrekening zetten we hier voor u uiteen.

Vaststelling van de jaarrekening

Zijn alle aandeelhouders van een BV ook bestuurder? Dan kan dit betekenen dat de jaarrekening door ondertekening ervan ook direct is vastgesteld. In alle andere gevallen zal voor de vaststelling van de jaarrekening een aandeelhoudersvergadering gehouden moeten worden. Bent u niet zeker welke situatie op uw onderneming van toepassing is? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw adviseur.

Deponeren van de jaarrekening bij de KvK

Let ook goed op de tijdige deponering van de jaarrekening bij de KvK: deze moet binnen 8 dagen na vaststelling plaatsvinden.

Hieronder zetten de alle termijnen voor u nog op een rij:

Soort termijnUiterlijke termijn
Opmaaktermijn5 respectievelijk 6 maanden na afloop boekjaar.
Uitsteltermijn (verlenging met 5 resp. 4 maanden)10 maanden na afloop boekjaar.
Termijn voor ondertekeningVoorafgaand aan de oproep tot vaststelling.
Termijn voor vaststellingIn beginsel 2 maanden na opmaken jaarrekening.
Deponeringstermijn8 dagen ná vaststelling,
Maar nooit later dan 12 maanden na afloop boekjaar.

(Bron: DRV)