Maand: september 2012

Flex-bv in hoofdlijnen

Per 1 oktober 2012 geldt het nieuwe bv-recht. Na een wetgevingstraject van ruim vijf jaar is de ‘flex-bv’ op 1 oktober 2012 een feit. De nieuwe wet maakt de regels voor bv’s eenvoudiger en flexibeler. Het oude bv-recht kent immers veel dwingende bepalingen, bijvoorbeeld de minimale inbreng van € 18.000 voor het oprichten van een […]

Checklist: wanbetalers aanpakken

Ondernemers en ZZP’ers kunnen te maken krijgen met wanbetalers. Een wanbetaler is iemand die facturen of rekeningen niet betaalt wanneer hij of zij dit eigenlijk wel zou moeten doen. Vervelend, maar met onderstaande tips kunt u langdurig getouwtrek en een eventuele gang naar de rechter wellicht voorkomen. De checklist: wanbetalers aanpakken. 1. Weet wanneer u […]

Betalingsonmacht melden hoeft slechts één keer

U hoeft niet opnieuw de betalingsonmacht van uw bv te melden als er niks veranderd is in uw situatie. Dit is alleen anders als de Belastingdienst na een betaling heeft aangegeven dat de melding van betalingsonmacht is ingetrokken. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad. Als bestuurder kunt u aansprakelijk gesteld worden […]

Pensioen/stamrecht in eigen beheer en flex-bv

Vanaf 1 oktober 2012 is het nieuwe bv-recht (flex-bv) van kracht. Op de pensioensite van de Belastingdienst zijn twee zogenoemde vraag & antwoordbesluiten gepubliceerd die ingaan op situaties die kunnen ontstaan als gevolg van het nieuwe bv-recht. Met name dga’s die geen 10% van de aandelen met stemrecht in de pensioen- of stamrecht-bv hebben, moeten […]

Wijziging DGA-definitie in PW heeft consequenties voor pensioen in eigen beheer

Directeuren-grootaandeelhouder mogen onder voorwaarden hun pensioen in eigen beheer houden. Door invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht per 1 oktober 2012 zijn deze voorwaarden gewijzigd. Alleen een DGA met aandelen met stemrecht kwalificeert nog voor deze mogelijkheid. Uitbreiding definitie DGA Voor de Pensioenwet (PW) is een werknemer die direct of indirect houder is […]

Tien tips voor het schrijven van een klachtenbrief

Heb je een klacht over bijvoorbeeld je bank, verzekeraar of tussenpersoon? Dien dan een klacht in. Hieronder geven we tien tips om je op weg te helpen. 1.Gebruik voor het schrijven van je brief de klachtenprocedure van de onderneming. De klachtenprocedure vind je in de algemene voorwaarden of in de overeenkomst van het product. Je […]

Parttime ondernemen

Een bedrijf starten kan ook naast uw betaalde baan. Voor parttime ondernemers gelden dezelfde regels als voor fulltime ondernemers. Moet u toestemming vragen aan uw werkgever? U moet uw plannen bespreken met uw werkgever. Vraag hem om toestemming voor een bedrijf naast uw baan. Soms staan daar al afspraken over in uw arbeidscontract. Dit heet […]

Verkoop verlieslatende onderneming zonder onderzoek door de koper? Onderzoek de koper!

De bestuurders van een BV waren namens de BV twee financieringsovereenkomsten aangegaan. Het ging niet goed met de BV en op een bepaald moment kwamen de ondernemingsactiviteiten zo goed als stil te liggen, waardoor de financiële situatie hard achteruit ging. Er diende zich een koper aan voor de BV en er werd een koopovereenkomst gesloten. […]

Geen verjaring van aansprakelijkheid bestuurder bv bij bepaalde handelingen

Rechtbank Arnhem heeft op 18 september geoordeeld dat er geen wettelijke bepaling is die belet dat een bestuurder van een bv nogmaals voor dezelfde belastingschuld aansprakelijk wordt gesteld, alsmede dat het recht tot invordering van de aanslag en daarmee de aansprakelijkheidsschuld nog niet is verjaard. De bv heeft onder verantwoordelijkheid en leiding van de bestuurder […]

6 veel gemaakte fouten bij startups

Een bedrijf starten doet u niet zomaar in een dag. Hier gaat de nodige tijd en een intensieve voorbereiding aan vooraf. Toch kan er tijdens de startfase nog best veel gebeuren. Om ervoor te zorgen dat u straks met uw startup niet de mist ingaat, zetten wij in onderstaand artikel de bekendste valkuilen op een […]