Betalingsonmacht melden hoeft slechts één keer

U hoeft niet opnieuw de betalingsonmacht van uw bv te melden als er niks veranderd is in uw situatie. Dit is alleen anders als de Belastingdienst na een betaling heeft aangegeven dat de melding van betalingsonmacht is ingetrokken. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad.

Als bestuurder kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de niet-betaalde loonbelasting en omzetbelasting. Dit is te voorkomen door tijdig bij de Belastingdienst melding te doen van betalingsonmacht. In dit arrest ging het om een enig bestuurder van een bv. Het ging niet zo goed met de bv en in 2006 kreeg de bv moeite met het betalen van de belasting. Op 20 juli 2006 meldde de bestuurder dat de bv de loonbelasting over mei 2006 niet kon betalen. De bestuurder had de melding echter uiterlijk twee weken na de dag waarop de verschuldigde belasting behoorde te zijn afgedragen – 14 juli – moeten doen. De fiscus vond dat de melding te laat was en stelde de bestuurder aansprakelijk.

Betalingsonmacht latere tijdvakken

De rechtbank en het gerechtshof gaven de Belastingdienst gelijk. De Hoge Raad was het daar niet helemaal mee eens. De bestuurder had voor mei te laat melding gedaan. De fiscus moest deze melding echter wel aanmerken als melding van betalingsonmacht voor de latere tijdvakken. Volgens de Hoge Raad was het ook niet nodig om opnieuw melding te doen van betalingsonmacht als er nog steeds sprake was van betalingsachterstand. De bestuurder moest wel opnieuw de betalingsonmacht melden als de Belastingdienst de betalingsonmacht had ingetrokken. In dit geval was daar geen sprake van.

(Bron: Fiscaal Rendement)

Updated: 28 september 2012 — 16:46