Maand: september 2012

Terugkomen op willekeurige afschrijving van voor 2007

De Belastingdienst krijgt vragen uit de praktijk over het terugkomen op een willekeurige afschrijving om het voorkomen van verdampen van verliezen. Goedkeuring Staatssecretaris Weekers heeft goedgekeurd in het Besluit van 16 februari 2012, nr. BLKB 2012/8M, Staatscourant 2012 nr. 3804.  De goedkeuring geldt voor investeringen van vóór 1 januari 2007. Er gelden nog andere voorwaarden. […]

8 bedrijfsverzekeringen voor startende ondernemers

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor het afdekken van persoonlijke en zakelijke risico’s. De hoeveelheid relevante premies kan per situatie verschillen – neemt u wel of geen personeel in dienst, gaat u veel goederen vervoeren etc. – maar de gemiddelde starter moet het afsluiten van onderstaande verzekeringen serieus overwegen: 8 bedrijfsverzekeringen voor startende ondernemers. […]

Importeer een product in 9 stappen

Als ondernemer kan het importeren van buitenlandse producten naar Nederland veel perspectieven bieden. U moet daarbij echter wel bepaalde regels van de overheid in acht nemen. In dit stappenplan leest u meer over de bekendste verplichtingen, maar houd er rekening mee dat dit een algemene richtlijn is. Mogelijk zijn op uw situatie nog andere regels […]

Controle btw-identificatienummers

Vanaf 1 oktober kunt u terecht op de internetsite van de  Europese Commissie voor de controle van de geldigheid van  een btw-identificatienummer, of naam adres en woonplaats van uw klant, meldt de Belastingdienst. Naam en adresgegevens Van de meeste lidstaten kunt u op die site ook de naam- en  adresgegevens van uw klant controleren. Als […]

Wat is een faillissement?

Wat is een faillissement? Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan zijn financiele verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd. Een faillissement is met andere woorden het (financieel) onvermogen of onvermogend zijn, de insolventie of […]

Kan ik ziektekosten via de belasting aftrekken?

Sommige ziektekosten kunt u van uw belasting aftrekken. Bijvoorbeeld dieetkosten, kosten voor hulpmiddelen, kosten voor medicijnen of reiskosten voor ziekenhuisbezoek. Deze kosten heten specifieke zorgkosten. Regeling specifieke zorgkosten Op de website van de Belastingdienst staat een overzicht van de ziektekosten die aftrekbaar zijn. De regeling specifieke zorgkosten geldt behalve voor uzelf ook voor andere personen […]

Kan ik importeren zonder invoerrechten te betalen?

Als u een product of grondstof wilt importeren dat niet of nauwelijks wordt geleverd in de EU, bestaat de mogelijkheid om hier geen invoerrechten over te betalen. Deze “tariefschorsing” vraag u aan bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). De Europese Commissie beoordeeld vervolgens uw aanvraag. Aanvraag tariefschorsing of tariefquotum U kunt […]

Tip: Geen erfbelasting bij uitkering overlijdensrisicoverzekering

Er is een manier om erfbelasting te voorkomen wanneer een vader op zijn leven een overlijdensrisicoverzekering afsluit ten gunste van een jong kind. Hoofdregel is dat over de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering erfbelasting moet worden betaald. Erfbelasting is echter niet verschuldigd voor zover voor de verkrijging van de uitkering niets uit het vermogen van de […]

Terugvragen btw 2011 in ander EU-land kan alleen nog deze maand

U kunt nog tot en met 30 september 2012 verzoeken over 2011 indienen voor teruggaaf van in een ander EU-land betaalde btw. Dat kan via de speciale internetpagina: Inloggen voor teruggaaf van btw uit andere EU-landen. Verzoeken over het jaar 2011 kunt u indienen tot en met 30 september 2012. Meer informatie over het terugvragen […]

Nieuwe factureringsregels btw per 1 januari 2013

De factureringsregels voor de btw worden aanpast per 1 januari 2013. Niet alleen in Nederland, maar in de hele Europese Unie. Dat heeft gevolgen voor hoe u een btw-factuur maakt, maar ook voor wanneer u hem uitreikt. Deze nieuwe btw-regels moeten factureren eenvoudiger maken en elektronisch factureren stimuleren. Nieuwe factureringsregels btw per 1 januari 2013 […]