8 bedrijfsverzekeringen voor startende ondernemers

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor het afdekken van persoonlijke en zakelijke risico’s. De hoeveelheid relevante premies kan per situatie verschillen – neemt u wel of geen personeel in dienst, gaat u veel goederen vervoeren etc. – maar de gemiddelde starter moet het afsluiten van onderstaande verzekeringen serieus overwegen: 8 bedrijfsverzekeringen voor startende ondernemers.

1. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Als u – of een van uw medewerkers – tijdens een meeting met een klant per ongeluk een antieke vaas van tafel stoot, zal uw particuliere bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering deze kosten niet vergoeden, omdat verzekeringsmaatschappijen duidelijk onderscheid maken tussen zakelijk en privé. Voor dit soort zaken zult u dus echt een aparte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten. Een ongeluk zit in een klein hoekje, dus ook als u een freelance tekstschrijver bent en het risico op schade in uw branche misschien minder hoog is dan in – bijvoorbeeld – de bouw, doet u er verstandig aan dit risico tijdig af te dekken. U zou echt niet de eerste freelancer op locatie zijn die een kop thee over een toetsenbord morst… -> Benieuwd naar de kosten als u alle bedrijfsrisico’s in een keer verzekert? Kijk eens bij de Interpolis Bedrijven Compact Polis®

2. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u belangrijke belangrijke risico’s af op schade die u aan derden kan toebrengen bij uitoefening van uw beroep. Als u bijvoorbeeld als consultant een cliënt een verkeerd advies heeft gegeven met vervelende gevolgen, kan deze u hiervoor aansprakelijk stellen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal dan (een deel van) het ondernemersrisico dekken en de gemaakte kosten voor haar rekening nemen.

Er zijn op dit gebied uiteenlopende premies beschikbaar, maar met name als u in de medische zorg actief bent, moet u bij de keuze van een verzekeraar goed opletten of deze de veroorzaakte schade in uw beroep wel vergoedt. Zo biedt verzekeraar Interpolis ook in de medische sector mogelijkheden voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het gaat vooral om beroepen uit de eerstelijnszorg, zoals de huisarts en de tandarts. Voor de meeste beroepen uit de tweedelijnszorg (ziekenhuis) heeft Interpolis geen mogelijkheden. In dat geval kunt u beter contact opnemen met gespecialiseerde medische verzekeraars. -> Meer informatie over beroepsaansprakelijkheid bij Interpolis

3. De personeelsverzekering

Indien u van plan bent een of meerdere werknemers in dienst te nemen, moet u straks ook rekening houden met het feit dat u als werkgevers verantwoordelijk bent voor uw personeel. Stel dat een werknemer schade aanricht bij een klant, dan wordt het bedrijf hiervoor aansprakelijk gesteld. Dit risico kunt u echter goed afdekken met de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Daarnaast moet u als werkgever onder andere zorg dragen voor het welzijn van uw personeel. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van aanvullende pensioenvoorzieningen.

En een ongevallen- of ziekteverzuimverzekering is vaak ook geen overbodige luxe. Deze verzekeringen voorkomen bijvoorbeeld dat u – in het geval dat een personeelslid arbeidsongeschikt zou raken – in uw eentje verantwoordelijk bent voor de (soms langdurige) financiële gevolgen. Tip: in de meeste CAO’s gelden voor werkgevers vaste regels voor het afsluiten van bepaalde personeelsverzekeringen. Blader daarom, voordat u daadwerkelijk premies gaat afsluiten, die van uw sector eerst goed door om te zien welke verplichtingen van toepassing zijn op uw bedrijf. De meeste banken en verzekeringsmaatschappijen bieden diverse pakketten, waarin u zich in een keer voor meerdere risico’s kunt afdekken. -> Klik hier voor meer informatie over personeelsverzekeringen

4. De rechtsbijstandverzekering

Een leuke situatie is het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u in uw loopbaan te maken krijgt met een juridisch conflict. Bijvoorbeeld als een leverancier de gemaakte afspraken niet nakomt, een klant ontevreden is over de door u uitgevoerde werkzaamheden of u een geschil heeft met een werknemer over een arbeidscontract. De juridische kosten kunnen in dergelijke situaties snel oplopen; in dat geval worden deze kosten door uw rechtsbijstandverzekering vergoed. In veel gevallen heeft u daarnaast recht op juridische bijstand. Houd er echter rekening mee dat verzekeraars niet altijd de kosten voor alle geschillen zullen afdekken. Informeer dus altijd eerst naar de voorwaarden voor u de verzekering afsluit. -> Meer informatie over de mogelijkheden van een rechtsbijstandsverzekering bij de Rabobank

5. De inventaris- en voorraadverzekering

Het is de nachtmerrie van iedere ondernemer: de voorraad of inventaris in uw bedrijfspand loopt onherstelbare schade op, bijvoorbeeld door brand of een inbraak. Daarvoor biedt de inventaris- en voorraadverzekering uitkomst. Mits u er natuurlijk voor zorgt dat het pand goed onderhouden en beveiligd is. Overigens komt het vaak voor dat starters in eerste instantie vanaf huis werken. In dat geval is het in de meeste gevallen voldoende om uw inboedelverzekering uit te breiden. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar om de mogelijkheden te bespreken. -> Meer details over de inventaris- en voorraadverzekering

6. De bedrijfsschadeverzekering

Een bovengenoemd incident, zoals brand, een hevige storm of een inbraak, kan de nodige gevolgen hebben voor uw onderneming. Dit kan niet alleen direct betrekking hebben op de inventaris of de voorraad: uw bedrijf kan ook noodzakelijke inkomsten mislopen, omdat de werkzaamheden tijdelijk gedeeltelijk of helemaal moeten worden stilgelegd. Om deze kosten te compenseren, kunt u dit risico afdekken met een bedrijfsschadeverzekering. -> Klik hier voor meer informatie over de bedrijfsstagnatieverzekering

7. De debiteurenverzekering

Als u – om wat voor reden dan ook – te maken krijgt met een uitblijvende betaling, is dat altijd vervelend. Zeker voor veel startende ondernemers, die tijdens de startfase van hun bedrijf baat hebben bij gestuurde facturen die wél op tijd worden voldaan. Omdat u als ondernemer nooit helemaal zeker bent of het verschuldigde bedrag op tijd (en zo niet, hoeveel later) wordt bijgestort op uw rekening, doet u er verstandig dit risico af te dekken met  een goede debiteurenverzekering (ook wel kredietverzekering genaamd). Deze verzekering is met name relevant indien u producten of diensten op krediet levert aan klanten.  -> Klik hier voor alle voordelen van de debiteurenverzekering

8. De opstalverzekering

Schade aan uw bedrijfspand kan voor de nodige overlast zorgen. Als u besluit uw bedrijfspand te verzekeren tegen schade die is ontstaan door brand, storm, inbraak, water of aanrijding, hoeft u zich over die gevolgen in ieder geval geen zorgen meer te maken. De verzekeraar keert u dan geld uit om de schade te herstellen, maar biedt veelal ook oplossingen in natura. Stel: het regenwater komt via de grond uw kantoor binnen en beschadigt uw parketvloer. Dan zal er zo snel mogelijk iemand langskomen om de schade te herstellen.

(Bron: ik ga starten)

Updated: 15 september 2012 — 09:37