Maand: juli 2013

Terugvragen buitenlandse btw

Nederlandse btw-ondernemers die in andere EU-landen activiteiten verrichten, krijgen vaak buitenlandse btw in rekening gebracht door ondernemers uit die andere landen. De Nederlandse ondernemer kan de buitenlandse btw dan in veel gevallen terugvragen. Hier een overzicht van de voorwaarden. Als een Nederlandse ondernemer in een ander EU-land btw-aangifte doet, moet hij de btw via de […]

Ondernemer in staking

Als een ondernemer zijn onderneming drijft in de vorm van een eenmanszaak, vof of maatschap zal eens een moment komen waarop hij hiermee stopt. Bijvoorbeeld omdat hij door ouderdom niet meer fysiek in staat is de onderneming zelf voort te zetten. In bepaalde gevallen van stoppen is fiscale doorschuiving mogelijk, maar soms komt het tot […]

Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt

De aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt per 1 januari 2014. De bijbehorende acceptgiro verdwijnt al in december dit jaar. Ondernemers moeten vanaf dat moment zelf bijhouden wanneer ze hun aangifte moeten doen en betalen. Deze informatie vinden ze op het beveiligde gedeelte van de internetsite van de belastingdienst. Hier staat ook het betalingskenmerk waarmee ze de betaling […]

Fiscaal voordeel via MIA en Vamil bij aanschaf elektrische auto

Ondernemers kunnen besparen door bij de aanschaf van een elektrische auto gebruik te maken van de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen). Hiermee kunnen ondernemers een netto belastingvoordeel ontvangen over het aanschafbedrag van de e-auto. Dit kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. Voor 2013 is er in totaal 125 miljoen euro beschikbaar, […]

Wat kan ik doen als ik niets of niet genoeg van mijn schuld kan aflossen?

Als u niets kunt aflossen of als uw schuldeisers meer terug willen krijgen dan u aanbiedt, is een zogeheten minnelijk akkoord of minnelijke schuldregeling onmogelijk. U kunt dan schuldsanering aanvragen. Een schuldhulpverlener kan u hierbij helpen. Schuldsanering is wettelijk geregeld in de Wet schuldsanering natuurlijke personen. (NB. Er betaat ook een wet voor schuldsanering voor […]

Uitkeringstest artikel 2:216 BW

Met de invoering van de Wet Flex BV is de uitkeringstest in artikel 2:216 BW wettelijk vastgelegd. De regeling ziet op de geoorloofdheid van uitkeringen door de vennootschap aan de aandeelhouders. Op het moment dat vermogen uit de vennootschap richting de aandeelhouders vloeit, kan worden gesproken over een uitkering. In beginsel heeft de algemene vergadering […]

Praktische tips om belasting te besparen voor de ZZP’er

Onderstaand hebben wij enkele praktische tips opgesomd om belasting te besparen voor de ZZP’er: Hou een urenadministratie bij; Registreer de zakelijke kilometers gemaakt met je privé-auto; Gebruik voor je onderneming een aparte bankrekening waarop je uitsluitend zakelijke transacties doet. Uiteraard doe je wel je overboekingen naar je privérekening (huishoudgeld) Hanteer algemene voorwaarden, deponeer ze bij […]

Een arbeidsovereenkomst of toch niet?

Ook al onderhandelen partijen soms lang over een arbeidsovereenkomst, niet altijd komt het uiteindelijk tot overeenstemming over alle arbeidsvoorwaarden. Soms wil één der partijen in de loop van de onderhandelingen bij nader inzien toch afzien van de overeenkomst. Op welk moment komt een arbeidsovereenkomst tot stand? Kan er een arbeidsovereenkomst tot stand komen zonder dat […]

Kinderen in loondienst: Junior draagt zijn steentje bij

Ondernemers kunnen hun kinderen laten meewerken in hun onderneming. Zo kunnen de kinderen al vroeg kennis maken met het reilen en zeilen van het bedrijf. Maar het kan ook voordelig zijn om gewoon een (goedkope) arbeidskracht erbij te hebben. Wie zijn kind laat meewerken in de zaak moet wel op de fiscale gevolgen letten. Echte […]

Directe willekeurige afschrijving tot 50% weer van kracht

Ondernemers kunnen van 1 juli 2013 tot het einde van dit jaar direct tot de helft van nieuwe bedrijfsinvesteringen afschrijven en van de belasting aftrekken. Hierdoor kunnen ondernemers hun belastingafdracht de komende jaren verminderen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek daalden de bedrijfsinvesteringen in het eerste kwartaal van 2013 met bijna 8%, het Centraal […]