Moet een werkgever een werkplek aanpassen als dit nodig is om het werk goed te kunnen doen?

Ja, want dat voorkomt dat iemand doorstroomt naar een uitkering. Een aangepaste werkplek kan de re-integratie bevorderen van een medewerker die door een handicap moeilijk te plaatsen is. Daarbij moet natuurlijk wel worden gekeken naar de veiligheidsaspecten bij de inrichting van de werkplek. Er moet wel ‘formeel’ zijn vastgesteld dat er sprake is van een structurele functionele beperking. Dat moet het UWV WERKbedrijf, de Arbodienst of de bedrijfsarts doen. In dat geval kunnen werkgevers in aanmerking komen voor een subsidie voor de kosten van de aanpassing of de aanschaf van hulpmiddelen, mits de werknemer minimaal zes maanden in dienst is.

(Bron: Arboportaal)

 

 

Updated: 14 januari 2015 — 08:35