Pensioenfondsen (bij welk pensioenfonds hoor ik?)

Nederland kent verschillende verplichte en niet-verplichte pensioenfondsen. Pensioenfondsen kunnen ingesteld zijn voor een bedrijfstak of beroepsgroep, of speciaal voor een grote onderneming. De Pensioenfederatie is het samenwerkingsverband van de koepels voor ondernemings-, beroeps- en bedrijfstakpensioenfondsen.

Wat is een bedrijfstakpensioenfonds?

Bent u werkgever in bijvoorbeeld de bouw of afwerking? Dan moet u verplicht deelnemen aan het bedrijfstakpensioenfonds (bpf). Dat geldt ook als u als zelfstandige (zzp’er) of freelancer in deze sectoren werkt. Bent u als werkgever verplicht aangesloten? Dan brengt u het pensioen van uw werknemers ook bij dit pensioenfonds onder.

Met de tool Waar zit ik? van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen kunt u nagaan welk fonds uw pensioen regelt.

Wat is een beroepspensioenfonds?

Voor bepaalde beroepsgroepen (notarissen, beroepen in de gezondheidszorg en de haven) bestaan er beroepspensioenfondsen. Werkt u in een van deze sectoren? Dan zijn u en uw werknemers verplicht aangesloten bij dit fonds.

Vrijstelling deelname aan (bedrijfstak)pensioenfonds

Is deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds verplicht? Dan kunt u in sommige gevallen vrijstelling krijgen van verplichte deelname. Hiervoor dient u een verzoek in bij het bestuur van uw bedrijfstakpensioenfonds. Bij een geschil hierover kunt u de bemiddelaar bedrijfstakpensioenfondsen van de Sociaal-Economische Raad (SER) inschakelen.

Valt u niet onder een verplicht pensioenfonds?

Dan mag u uw werknemers een individuele voorziening aanbieden. Dit doet u bijvoorbeeld via een verzekeringsmaatschappij. U en uw werknemer storten daar maandelijks een bedrag. u kunt uw bedrijf ook vrijwillig aansluiten bij een pensioenfonds.

Register voor pensioenfondsen

Alle pensioenfondsen moeten zich na oprichting melden bij De Nederlandsche Bank (DNB). De pensioenfondsen staan in het register voor pensioenfondsen.

(Bron: Antwoord voor bedrijven)

Updated: 30 augustus 2013 — 08:29