5 belastingtips voor ZZP’ers

Iedereen in Nederland, of u nou in loondienst werkt of al een tijd als zelfstandig ondernemer door het leven gaat, betaalt belasting. Daar is nu eenmaal weinig aan te doen, maar er zijn gelukkig wel verschillende fiscale voordelen waar u als ZZP’er van kunt profiteren: 5 belastingtips voor ZZP’ers.

1. De zelfstandigenaftrek  

Een oude bekende op het gebied van belastingvoordeel is de zelfstandigenaftrek, waarbij u als zelfstandig ondernemer een vast bedrag (€7.280,-) mag aftrekken, mits u kunt aantonen dat u ondernemer bent, aan het begin van het kalenderjaar nog niet de leeftijd van 65 jaar had bereikt en aan het gestelde urencriterium hebt voldaan. Voorheen was deze aftrek altijd variabel, maar sinds 1 januari 2012 geldt een vaste aftrek van €7.280,-.   Mocht uw winst te laag zijn om de zelfstandigenaftrek geheel toe te passen, kunt u het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende negen jaar. Let op: de winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren. Lees meer over de nieuwe zelfstandigenaftrek in het artikel De belangrijkste belastingwijzigingen voor 2012.

2. De startersaftrek  

Startende ZZP’ers hebben, afgezien van de zelfstandigenaftrek, in veel gevallen ook recht op de startersaftrek. Om in aanmerking te komen voor deze aanvullende verhoging van de zelfstandigenaftrek moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen: zo moet u in het aangiftejaar recht hebben gehad op de zelfstandigenaftrek, heeft u de afgelopen vijf jaar geen eigen bedrijf gedreven en daarnaast niet meer dan twee keer gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

3. De kleineondernemersregeling (KOR)  

Bent u jaarlijks minder dan €1.883,- kwijt aan BTW? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor extra fiscaal voordeel. Indien u gebruik mag maken van de zogenaamde Kleineondernemersregeling (KOR), hoeft u soms zelfs helemaal geen BTW te betalen. Houd er echter wel rekening mee dat hiervoor enkele voorwaarden gelden. Zo moet u kunnen aantonen dat u een natuurlijke persoon of een combinatie van natuurlijke personen bent (bijvoorbeeld een eenmanszaak, maatschap of vof). Daarnaast moet u kunnen opgeven dat u, na aftrek van de voorbelasting, op jaarbasis minder dan €1.883,- aan BTW betaalt en voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de BTW. Lees alles over de KOR in het artikel 5 feiten over de Kleineondernemersregeling.

4. De zorgtoeslag  

Ook als ZZP’er kunt u in principe in aanmerking komen voor de zorgtoeslag. Uiteraard geldt voor een dergelijke toeslag wel dat u jaarlijks (eventueel samen met uw partner) niet meer mag verdienen dan €35.059,- (alleenstaanden) of €51.691,- (samen met uw partner). Wijzigingen in uw inkomen (of dat van uw partner) moet u altijd zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie bij Mijn inkomen verandert.

5. De investeringsaftrek  

Als zelfstandig ondernemer – en misschien wel als starter in het bijzonder – investeert u regelmatig in bedrijfsmiddelen voor uw organisatie. Dat beseft ook de overheid, die hiervoor de zogenaamde investeringsaftrek in het leven heeft geroepen. Er zijn drie aftrekposten, waarvoor in 2012 de volgende voorwaarden zijn vastgesteld:

Kleinschaligheidsaftrek -> Bedoeld voor ondernemers die een bedrag tussen de   €2.300,- en €306.931,- investeren in bedrijfsmiddelen voor hun onderneming   (klik hier voor meer informatie over de kleinschaligheidsaftrek)

Energie-investeringsaftrek -> Bedoeld voor ondernemers die voor meer dan   €2.300,- aan energie-investeringen doen. In dat geval heeft u recht op een   aftrek van 41,5 procent, maar houd er rekening mee dat voor deze investering   een maximumbedrag van €118.000.000,- geldt. Sinds januari dit jaar moet u   investeringen voor de energie-investeringsaftrek digitaal melden via het   Agentschap NL eLoket. (klik hier voor meer informatie over de   Energie-investeringsaftrek)

Milieu-investeringsaftrek -> In 2012 is bij een bedrag aan   milieu-investeringen in een kalenderjaar van meer dan €2.300,- de   investeringsaftrek vastegesteld op: 36 procent (categorie I), 27 procent   (categorie II) en 13,5 procent (categorie III). Ook deze investeringen moet u   sinds begin dit jaar digitaal melden bij het Agentschap NL eLoket. (klik hier   voor meer informatie over de Milieu-investeringsaftrek)

Als ZZP’er zult u in de meeste gevallen te maken krijgen met de Kleinschaligheidsaftrek. Lees meer details over de investeringsaftrek op de website van de Belastingdienst.

(Bron: Ikgastarten)