Checklist: 11 verzekeringen voor ondernemers

Een groot verschil tussen een baan in loondienst hebben of zelfstandig ondernemer zijn, is dat u zelf verantwoordelijk bent voor het afdekken van persoonlijke en zakelijke risico’s. Er kan nu eenmaal wel eens iets misgaan. Hieronder vindt u een overzicht van bekende risico’s die u kan afdekken. De checklist: 11 verzekeringen voor ondernemers.

1. Persoonlijke verzekeringen

Arbeidsongeschiktheidverzekering

Het is iets waarover u als startende ondernemer liever niet al teveel over nadenkt, maar het afdekken van dit persoonlijke risico is – alhoewel niet verplicht – van groot belang. Het kan namelijk gebeuren dat u tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt raakt en inkomensverlies lijdt. Bijvoorbeeld door een (bedrijfs)ongeval of langdurige ziekte. Financiële zorgen op dit vlak kunt u voorkomen door dit persoonlijke risico af te dekken met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De kosten van een AOV-verzekering zijn sterk afhankelijk van uw beroep en de periode die u wilt verzekeren.

Pensioenverzekering

In tegenstelling tot wanneer u in loondienst bent en via uw werkgever pensioen opbouwt, gaat dat voor ondernemers niet vanzelf. Zij zullen hiervoor zelf bewust bepaalde regelingen moeten treffen. Kiest u ervoor om niet (direct) te investeren in uw inkomen voor later, houd er dan wel rekening mee dat u vanuit de overheid na uw pensioen in principe alleen recht heeft op AOW. Het is echter aan te raden om daarnaast pensioen te bijven opbouwen. Dit kan op verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld door middel van lijfrentesparen, het (deels) aflossen van een hypotheekschuld of door een aparte spaarrekening te openen waarop u maandelijks een vast bedrag stort.

Overlijdensrisicoverzekering

Door tijdig een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, kunt u in het geval van een later overlijden bepaalde zorgen voor nabestaanden die op dat moment ontstaan wegnemen. Afgezien van het persoonlijke verdriet heeft het overlijden door het wegvallen van een inkomen vaak invloed op hun financiële situatie. Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat er bij overlijden een geldbedrag voor de nabestaanden vrijkomt. Het kan hierbij zoals eerder aangegeven gaan om compensatie van het weggevallen inkomen, maar ook om het opvangen van eventuele extra kosten of het bieden van een geldlening.

2. Zakelijke verzekeringen

Aansprakelijkheid

Ook al heeft u al jaren geleden een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, dan nog zult u als ondernemer ook een zakelijke variant moeten afsluiten. Voor de schade die u (of uw personeel) toebrengt aan anderen zal een persoonlijke verzekering namelijk niet afdoende zijn. Verzekeringsmaatschappijen maken namelijk duidelijk onderscheid tussen zakelijk en privé. Voor dit soort zaken kunt u dus maar beter een aparte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten.

Gebouwen

Stormschade, een inbraak of een brand die ontstaat door kortsluiting: vervelende situaties die iedere ondernemer kunnen overkomen en op uw kantoor of werkruimte voor de nodige problemen kunnen zorgen. Gelukkig kunt u ook voor dit soort schade een verzekering afsluiten. Uiteraard is deze bedrijfspremie minder relevant als u een bedrijf aan huis gaat starten, maar als u van plan bent uw bedrijf te vestigen op een externe locatie, is een dergelijke bedrijfsverzekering een verstandige keuze.

Inventaris/voorraad

Eventuele overlast door brand, een flinke herfststorm of wateroverlast kan zoveel schade aanrichten dat de voorraad of inventaris in het bedrijfspand onherstelbare schade oploopt. Hiervoor biedt de inventaris- en voorraadverzekering uitkomst. De enige voorwaarde is dat u moet kunnen aantonen dat uw bedrijfspand voor het voorval voldoende onderhouden en beveiligd was.

Bedrijfsstagnatie

Stormschade, een inbraak of een aanrijding tijdens het vervoeren van een voorraad kan zorgen voor bedrijfsstagnatie, waardoor u sommige inkomsten misloopt. Met een bedrijfsstagnatieverzekering kunt u dit bedrijfsrisico afdekken. Dat wil zeggen: u verzekert zich dan voor vermindering van brutowinst wanneer uw onderneming (gedeeltelijk) stil komt te liggen. Bij dergelijke opgelopen schade keert de verzekeraar dan bijvoorbeeld een schadevergoeding uit gedurende de periode dat uw bedrijf minder of helemaal geen omzet draait.

Verkeer

Gaat u een taxibedrijf beginnen en zit u of uw personeel straks veel op de weg? Dan is het verstandig om ook uw vervoermiddel goed te verzekeren. Een verkeersongeval zit immers in een klein hoekje. Met deze verzekering verzekert u uw personenauto, bestelauto, vrachtwagen, aanhanger en werkmaterieel. U bent zowel verzekerd voor materiële- schade als letselschade, ook als u schade aan derden toebrengt.

Rechtsbijstand

Het kan een keer gebeuren dat u te maken krijgt met een juridisch conflict. Bijvoorbeeld als een leverancier eerder gemaakte afspraken niet nakomt of een klant ontevreden is over de door u uitgevoerde werkzaamheden. Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, worden de (vaak snel oplopende) juridische kosten in veel gevallen door uw verzekeraar vergoed.

3. Personeelsverzekeringen

Verzuimverzekering

Als u personeel in dienst neemt, moet u er als werkgever rekening mee houden dat een werknemer niet meer kan komen werken. Maar (ziekte)verzuim kost werkgevers geld. Het afsluiten van een verzuimverzekering kan bepaalde zorgen op dit gebied wegnemen. Een gemiddelde verzuimverzekering biedt bijvoorbeeld naast loondoorbetaling ook preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie van uw medewerkers.

Pensioen

Als werkgever heeft u verschillende mogelijkheden om een pensioenregeling te treffen voor uw personeel, zodat uw werknemers ook na hun pensionering niet alleen hoeven te leven van de AOW. Zo kunt u kiezen voor een collectief pensioen voor uw personeel. Bij het Interpolis InlegGericht Pensioen+ bepaalt u bijvoorbeeld hoeveel premie uw werknemers betalen en hoeveel u zelf bijdraagt. Uw werknemers kunnen daarnaast hun pensioen naar eigen wens inrichten.

Breng uw risico’s in kaart

Ieder bedrijf is anders. Voor een zelfstandige professional in de HR-sector   gelden meestal andere risico’s dan voor een kleine zelfstandige met een aannemersbedrijf in de bouw. Wilt u de risico’s die u straks loopt als ondernemer eerst zonder verdere verplichtingen in kaart brengen? Neem dan gerust contact met ons op.

Updated: 31 oktober 2012 — 09:14