Maand: oktober 2012

Checklist: 11 verzekeringen voor ondernemers

Een groot verschil tussen een baan in loondienst hebben of zelfstandig ondernemer zijn, is dat u zelf verantwoordelijk bent voor het afdekken van persoonlijke en zakelijke risico’s. Er kan nu eenmaal wel eens iets misgaan. Hieronder vindt u een overzicht van bekende risico’s die u kan afdekken. De checklist: 11 verzekeringen voor ondernemers. 1. Persoonlijke […]

Afgegeven VAR-WUO kon voor inhoudingsplicht LB/PVV niet worden herzien

V.o.f. X exploiteerde een koeriersbedrijf (pakketservice). De werkzaamheden werden uitgevoerd door de vennoten A en B en door een aantal medewerkers (de koeriers). De koeriers werkten ook voor anderen. Zij hadden met X een overeenkomst van opdracht gesloten. De inspecteur gaf aan vier koeriers een VAR-WUO af, maar na een onderzoek stelde hij dat toch […]

Vragen van de fiscus schaden de privacy niet

Mocht de Belastingdienst u in een informatiebeschikking vragen om persoonlijke gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting (IB) dan is dat niet in strijd met de privacy als er een redelijk heffingsbelang is. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank in Breda. Sinds 1 juli 2011 kan de Belastingdienst u een informatiebeschikking geven. Deze beschikking […]

Uittreden of uitstoten van aandeelhouders hoe werkt dit?

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel voor de flexibilisering        van het bv-recht aangenomen. De wet Vereenvoudiging en flexibilisering        bv-recht kent de nodige verbeteringen. Guido Rooijackers, Register Valuator        bij Sman Register Valuators, licht een element van het wetsvoorstel toe:        de aangepaste wettelijke geschillenregeling. Omschrijft u de wettelijke geschillenregeling          in de huidige situatie eens? ‘Het doel van […]

De vaststellingsovereenkomst

De auteur behandelt de vragen wanneer nu eigenlijk sprake is van een vaststellingsovereenkomst, met betrekking tot welke onderdelen van een echtscheiding een vaststellingsovereenkomst kan worden gesloten en in welke mate een vaststellingsovereenkomst aantastbaar is. De regeling van de vaststellingsovereenkomst is neergelegd in de artikelen 7:900 t/m 7:910 BW. Volgens artikel 7:900 BW is een vaststellingsovereenkomst […]

Hoe internet criminaliteit je bedrijf schaadt

Veilig internet? Mikko Hyppönnen geldt als één van dé antivirusexperts in de wereld. “Betaal nooit je rekeningen met de computer waarmee je ook op internet surft.” “Ik houd van het internet, maar er zijn grote problemen”, zegt Hyppönnen. De excentrieke Fin heeft menig virus ontmanteld en wordt daarom veel gevraagd door overheden en bedrijven om […]

5 vragen en antwoorden over de BTW-aangifte

Wie ondernemer is en omzet maakt, moet in de meeste gevallen rekening houden met de omzetbelasting. Deze belastingvorm wordt ook wel BTW genoemd,  voluit Belasting over de Toegevoegde Waarde. De BTW wil bij starters echter nog wel eens voor verwarring zorgen. In dit artikel beantwoorden we daarom een paar veelgestelde vragen over deze typische aangifte […]

Contributie voor personeelsvereniging belastingvrij

Bij veel bedrijven met een wat groter  personeelsbestand is er, al dan niet op initiatief van de werkgever, een  personeelsvereniging opgericht. Hoewel het lidmaatschap van die  vereniging onmiskenbaar met de dienstbetrekking verbonden is, waren tot  2007 bijdragen van de werkgever aan de vereniging of een vergoeding voor  de contributie niet belastingvrij. Per 1 januari 2007 […]

Statutair of titulair bestuurder? Waar zitten de verschillen?

Functiebenamingen als algemeen directeur, gevolmachtigde directeur, statutair bestuurder of gewoonweg directeur kom je in de praktijk vaak tegen. Juridisch gezien zijn er echter maar twee functies te onderscheiden: statutair en titulair bestuurder. Hoewel deze functies op het eerste gezicht op elkaar lijken, zijn ze in juridisch opzicht erg verschillend. Hieronder worden de belangrijkste verschillen beschreven. […]