Informatieverzoeken van de belastingdienst de informatiebeschikking

Ook zonder controle kunnen wij u vragen om informatie over uzelf of voor de belastingheffing van derden te geven. Dit kan bijvoorbeeld met een vragenbrief over een aangifte loonheffingen. U bent verplicht om mee te werken aan dit verzoek om informatie.

Een verzoek om informatie over uzelf kunt u (gedeeltelijk) weigeren als u vindt dat wij dat onterecht hebben gedaan. U hoeft dit niet aan ons te melden. Na afloop van de termijn die in de vragenbrief staat, en na eventuele aanmaningen, sturen wij u een zogenoemde informatiebeschikking. Hierin staat de reden van het verzoek om informatie. Werkt u nog steeds niet mee aan ons verzoek? Dan kunnen wij een correctieverplichting en een naheffingsaanslag opleggen als uit ons onderzoek blijkt dat u te weinig loonheffingen hebt ingehouden.

In de informatiebeschikking staat ook dat wij de omkering van de bewijslast toepassen als u niet meewerkt aan het informatieverzoek en u een naheffingsaanslag krijgt. De omkering van de bewijslast heeft 2 gevolgen:

  • U krijgt de bewijslast.
  • Het verzwaart uw bewijslast. Dit wil zeggen dat het niet meer voldoende is dat u aannemelijk maakt dat de naheffingsaanslag onjuist is, maar dat u dit overtuigend moet bewijzen.

Tegen de informatiebeschikking kunt u bezwaar maken en in beroep gaan.

Toevoeging Ambitions.nu: Het is verstandig om altijd op een informatiebeschikking van de fiscus te reageren gezien bovenstaande gevolgen. Heeft u een informatiebeschikking overleg dan met een accountant of fiscalist hoe u hier het beste op kunt reageren. Neem gerust contact met ons op via: info@ambitions.nu

(Bron: belastingdienst)

Updated: 23 oktober 2012 — 10:34