Let op bij negatief ondernemingsvermogen en huwelijkse voorwaarden

Onderneemt u samen met uw partner en bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? Dan kan bij overlijden of scheiden een probleem ontstaan als één van u een negatief ondernemingsvermogen heeft. U kunt dit voorkomen door alert te zijn op negatieve vermogens en dit waar mogelijk aan te zuiveren. Zo bespaart u op erfbelasting.

Waardoor ontstaat negatief vermogen?
Het negatieve vermogen kan mede ontstaan door een bepaalde toerekening van stortingen en onttrekkingen op grond van de huwelijkse voorwaarden. Als de meest vermogende echtgenoot overlijdt, vererft zijn of haar hele vermogen. Met een andere uitwerking van de huwelijkse voorwaarden had dit vermogen lager kunnen zijn, waardoor de erfgenaam minder erfbelasting hoeft te betalen.

Een simpel praktijkvoorbeeld:
Op de balans van de onderneming is het ondernemingsvermogen als volgt:

Man                             € 150.000 (werkelijke waarde € 700.000)

Vrouw                          -/- € 60.000

Bij overlijden van de man vererft € 700.000. De erfbelasting na toepassing van de vrijstelling bedraagt circa € 10.000. Waren de huwelijkse voorwaarden anders uitgewerkt en was het negatieve vermogen van de vrouw aangezuiverd tot € 0, dan bedroeg de nalatenschap € 640.000. De erfbelasting bedraagt in dit geval € 4.000 in plaats van € 10.000. Let ook op de gevolgen bij echtscheiding. Bij echtscheiding had de vrouw in dit geval € 60.000 moeten betalen aan de man.

Tip
Bespreek de gevolgen van negatieve ondernemingsvermogen en let goed op een juiste uitwerking van uw huwelijkse voorwaarden.

Mail richard.overweg@ambitions.nu of bel 06-57592486 gerust als u vragen heeft over dit artikel.

Updated: 9 januari 2017 — 13:26