Ubo zijn als bestuurder van een not-for-profit stichting of vereniging, wat betekent dat voor u?

Met ingang van 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd en wel zodanig dat ook voor stichtingen en verenigingen een ultimate beneficial owner (ubo) vastgesteld moet worden. Dit onderwerp leeft binnen de not-for-profit sector. Daarom even kort op een rij wat een ubo ook al weer is en wat de gevolgen voor u als bestuurder zijn wanneer u als ubo wordt aangemerkt.

Wat is een ubo?

Ubo is de afkorting van ‘ultimate beneficial owner’, oftewel de ‘uiteindelijk belanghebbende’. Een ubo is de natuurlijke persoon die direct of indirect 25% van het eigendomsbelang houdt. Of die direct of indirect meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen bij besluiten over het wijzigen van de statuten. Daarnaast worden ook de natuurlijke persoon die op een andere manier de feitelijke zeggenschap over de rechtspersoon heeft, als ubo aangemerkt. Als dergelijke personen ontbreken, worden in de wet op grond van een ‘terugvaloptie’ alle statutair bestuurders van een rechtspersoon als ubo aangewezen. Dit heeft tot gevolg dat in de klassieke not-for-profit stichting of vereniging dit altijd de statutaire bestuurders zullen zijn. De gegevens van de ubo zullen internationaal worden uitgewisseld. Daarnaast worden de persoonsgegevens van de ubo opgenomen in het door Europa verplicht gestelde ubo-register, dat in alle Europese landen is of wordt ingesteld. In Nederland is de planning van het Ministerie van Financiën dat de indiening van het wetsvoorstel voor het register begin 2019 zal plaats vinden; naar verwachting zal het ubo-register per 1 januari 2020 gaan functioneren.

Wat zijn de gevolgen voor uw stichting of vereniging?

Alle Wwft-plichtigen, waaronder banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en administratiekantoren moeten klantenonderzoek verrichten bij de stichtingen en verenigingen. Hierbij worden de ubo’s onderzocht en worden extra gegevens over de bestuurders vastgelegd als zij ubo zijn. Daarbij moeten de Wwft-plichtigen rekening houden met een rapport van de Europese Commissie, waarin de not-for-profit sector wordt aangemerkt als een sector met hoog risico voor het faciliteren van criminaliteit, ofwel witwassen.

Aandachtspunt is dat Wwft-plichtigen en de overheid ten aanzien van de uitvoering van de Wwft-verplichtingen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten naleven. De AVG schrijft voor dat de Nederlandse wet en de Europese regelgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens niet verder mogen gaan dan redelijkerwijs nodig is. Wij vragen ons af of het als ubo aanmerken van not-for-profit bestuurders wel in overeenstemming is met de AVG.

(Bron: Mazars)

Updated: 8 januari 2019 — 09:50