Komt u in aanmerking voor instandhoudingssubsidie?

Als eigenaar van een rijksbeschermde kerk, molen, fabriek of ander rijksmonument dat niet bestemd is als particulier woonhuis, komt u mogelijk in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie. De instandhoudingssubsidie is bestemd voor sober en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan.

Komt u in aanmerking voor subsidie?

Tegemoetkoming in de onderhoudskosten van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Met de instandhoudingssubsidie komt de overheid eigenaren van een rijksmonument tegemoet in de onderhoudskosten. Het gaat om sober en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan.Eigenaren van gebouwde rijksmonumenten die (oorspronkelijk) geen woonhuis zijn, zoals kerken, molens en fabrieken kunnen deze subsidie aanvragen. 
Bent u eigenaar van een kerkgebouw? U kunt een beroep doen op de instandhoudingssubsidie als de kerk in de zesjarige onderhoudsperiode een religieuze of andere functie heeft. Professionele organisaties voor monumentenbehoud, gemeenten, provincies en waterschappen kunnen, anders dan particulieren, wel subsidie aanvragen voor rijksbeschermde woonhuizen.
Ook archeologische en groene rijksmonumenten vallen onder de regeling en komen in aanmerking voor de subsidie.

Subsidie

De instandhoudingssubsidie is bedoeld voor planmatig onderhoud. Daarom wordt de subsidie verstrekt een periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan. Instandhoudingssubsidie kunt u jaarlijks aanvragen vanaf 1 februari tot en met 31 maart voor een periode van 6 jaar.

Voor welke werkzaamheden?

Voor subsidie in aanmerking komen de werkzaamheden die: 

  • zijn gericht op regulier onderhoud, zoals schilderwerk of plaatselijk herstel van houtwerk
  • deel uitmaken van een instandhoudingsplan voor een periode van 6 jaar
  • bijdragen aan maximaal behoud van de monumentale waarden 

Vanaf 2019 bedraagt de subsidie voor alle categorieën en eigenaren maximaal 60% procent van de subsidiabele kosten.

(Bron: Koenen en Co(

Updated: 30 januari 2019 — 09:11