Categorie: ANBI (algemeen nut beogende instellingen)

Financiële verantwoording van veel ANBI’s is onvoldoende

Veel goede doelen hebben de administratie niet op orde en daardoor nog niet voldaan aan de verplichte financiële verantwoording van algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Dit blijkt uit een recente steekproef van Follow the Money bij vijftig goede doelen met een ANBI-status. Fraude bij dit soort organisaties ligt daardoor op de loer. Uw organisatie kan […]

Komt u in aanmerking voor instandhoudingssubsidie?

Als eigenaar van een rijksbeschermde kerk, molen, fabriek of ander rijksmonument dat niet bestemd is als particulier woonhuis, komt u mogelijk in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie. De instandhoudingssubsidie is bestemd voor sober en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan. Komt u in aanmerking voor subsidie? Tegemoetkoming in de […]

Jaarlijkse informatieplicht voormalig ANBI ivm afwikkeling eigen vermogen

Ook als uw instelling niet langer is aangewezen als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI), moet u mogelijk toch vóór 1 september 2017 bepaalde informatie over het boekjaar 2016 doorgeven aan de Belastingdienst. Een verlies van de ANBI-status betekent namelijk niet automatisch het einde van de informatieplicht.  De informatieplicht voor voormalige ANBI’s geldt voor instellingen […]

HR: Geen ANBI-status bij “commerciële tarieven”

Instellingen die tarieven hanteren die gericht zijn op het behalen van exploitatieoverschotten kunnen niet worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.  In twee van vier beslissingen over ANBI’s heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag wanneer sprake is van een ‘commercieel tarief’. In een van die […]