HR: Geen ANBI-status bij “commerciële tarieven”

Instellingen die tarieven hanteren die gericht zijn op het behalen van exploitatieoverschotten kunnen niet worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.

 In twee van vier beslissingen over ANBI’s heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag wanneer sprake is van een ‘commercieel tarief’. In een van die twee zaken speelde de vraag of het tarief van een door een stichting uitgegeven nieuwsblad commercieel was. Dat is volgens de Hoge Raad niet het geval.
In de andere zaak was het tarief aan de orde dat een kerkgenootschap hanteerde voor deelname aan religieuze activiteiten, waaronder trainingen. Hier is volgens de Hoge Raadwel sprake van commerciële tarieven. Bij het vaststellen of sprake is van een commercieel tarief is niet beslissend hoe het tarief wordt ervaren door degenen die het tarief betaalt.
ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting.
Bron: Hoge Raad
Updated: 29 november 2016 — 17:38