Noodmaatregelen loonheffingen komen te vervallen

Kort na het uitbreken van de coronacrisis is een groot aantal tijdelijke fiscale maatregelen afgekondigd ter verlichting van heffingen en/of administratieve last.

Voor de loonheffingen waren dit onder andere de volgende maatregelen:

  • Soepel standpunt bij naleving van administratieve verplichtingen zoals de identificatieplicht van werknemers;
  • Het ongewijzigd doorlopen van vaste onbelaste reiskostenvergoedingen woon-werkverkeer ondanks het significant veranderen van het reispatroon;
  • Het ongewijzigd doorlopen van onbelaste kostenvergoedingen ondanks het veranderen van het zakelijk uitgavenpatroon;
  • De mogelijkheid om het gebruikelijk loon voor dga’s bij te stellen bij omzetdaling.

Afgelopen week heeft de Staatssecretaris, door een actualisering van het ‘Besluit Noodmaatregelen Coronacrisis’, bekend gemaakt dat de goedkeuring voor het gebruik van vorenstaande maatregelen per 1 januari 2021 eindigt. Dit betekent dat vanaf dat moment de reguliere regels, zoals deze ook van kracht waren voor de invoering van deze maatregelen, weer van kracht zijn.

Wat te doen?

Voor het bepalen van een vaste onbelaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zal gekeken moeten worden naar het werkelijke reispatroon van de werknemer, dat mogelijk anders is dan vóór de crisis. Goede communicatie richting uw werknemers is hierbij een vanzelfsprekendheid, zo menen wij.

Ook ten aanzien van de onbelaste vaste kostenvergoeding zal kritisch gekeken moeten worden naar het zakelijk uitgavenpatroon dat vanuit die gespecificeerde vergoeding moet worden bestreden. Het niet in lijn brengen van de kostenvergoeding met het uitgavenpatroon dat aangepast kan zijn door het anders werken, kan leiden tot belastbaarheid van de vergoeding.

Alternatief?

De wetgeving biedt ook mogelijkheden, zo u ze nog niet gebruikt, voor bijvoorbeeld het vergoeden van kosten die opgeroepen worden door het thuiswerken. Als voorbeeld noemen wij het inrichten van een adequate werkplek als ook noodzakelijke voorzieningen voor communicatie. Wellicht dat in een dergelijke vergoeding hiervoor enige compensatie te vinden is door het mogelijk wegvallen van reis- en/of onkostenvergoedingen.

(Bron: BDO)