Onbelaste vrijwilligersvergoeding
naar €1.900 in 2023

e maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat per 1 januari 2023 omhoog naar  1.900 per jaar. Deze bedraagt nu nog  1.800. Lees meer over deze verhoging en de voorwaarden voor de vrijwilligersvergoeding in dit artikel.

Jaarlijkse indexering vrijwilligersvergoeding

U kunt vrijwilligers die binnen uw organisatie vrijwilligerswerk doen een vergoeding geven die voor de fiscus onbelast is. Deze maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2022 werd echter hetzelfde maximale bedrag gehanteerd als in 2021.

Hogere onbelaste vrijwilligersvergoeding?

Per 1 januari 2023 gaat dit bedrag wel omhoog. Het nieuwe bedrag is maximaal € 1.900 per jaar. Over vrijwilligersvergoedingen tot dat bedrag zijn geen belasting en premies verschuldigd. Betaalt u de vrijwilliger een hogere vergoeding? Dan is deze alleen onbelast als u de vergoeding betaalt om de kosten te vergoeden die de vrijwilliger gemaakt heeft voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk.

Voorwaarden vrijwilligersvergoeding

Om gebruik te kunnen maken van de fiscale regels voor een onbelaste vrijwilligersvergoeding moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Uw organisatie:
    A. Valt niet onder de vennootschapsbelasting of is daarvan vrijgesteld, of
    B. Is een sportvereniging of sportstichting, of
    C. Is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
  • De vrijwilliger is niet bij u in dienst.
  • De vrijwilliger voert de werkzaamheden niet uit voor zijn beroep.
  • De vergoeding die de vrijwilliger krijgt voor het werk is een vergoeding, die niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

(Bron: DRV)