Categorie: Nieuws voor het MKB(BV), belastingnieuws, pensioen (ook in eigen beheer van de BV)

Vruchtgebruiktestament leidt mogelijk tot onzuivere ODV

Op 1 april 2017 introduceerde de wetgever de oudedagsverplichting (ODV) als alternatief voor het pensioen in eigen beheer. Onlangs is het beleid bij overlijden verder verduidelijkt. In de praktijk is voorts ook belangrijk dat het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst vorig jaar haar visie heeft gegeven over manier waarop de oprenting van de ODV […]

AOW-franchise en maximaal pensioengevend loon 2018 bekend

De AOW-franchise 2018 alsmede het maximaal pensioengevend salaris zijn door de overheid bekend gemaakt: 2017 was 2018 wordt AOW-franchise middelloon € 13.123 € 13.344 AOW-franchise eindloon € 14.850 € 15.099 AOW-franchise middelloon DGA € 19.191 € 19.518 AOW-franchise eindloon DGA € 21.716 € 22.085 Maximaal pensioengevend salaris € 103.317 € 105.075 (voorlopig) AOW-franchise middelloon 2018 In de meeste pensioenregelingen geldt voor de premie voor het ouderdomspensioen de […]

Lijfrentepremie in aftrek op premie Zvw?

e adviseur van de Hoge Raad vindt het onjuist dat betaalde lijfrentepremies niet in mindering komen op de verschuldigde premie voor de Zvw. Hierdoor worden zelfstandigen bij hun pensioenopbouw achtergesteld bij werknemers. Rechter moet ingrijpen De adviseur vindt dan ook dat de rechter in moet grijpen. In een zaak die nu ter beoordeling voorligt bij […]

BV en afkoop pensioen in eigen beheer middelen?

Heeft u in 2017 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw pensioen in eigen beheer af te kopen? Dan staat u wellicht nog een extra voordeel te wachten door het toepassen van de middelingsregeling. Afkoop pensioen in eigen beheer De afkoop van het pensioen in eigen beheer is afgehandeld via de salarisadministratie. Het inkomen en […]

DGA BV mag ingegane oudedagsvoorziening toch afstorten in lijfrente

In het nieuwe verzamelbesluit pensioenen worden enkele goedkeuringen opgenomen ten aanzien van de wet uitfasering pensioen eigen beheer. Daarmee is het nu ook mogelijk om een ingegane oudedagsverplichting (ODV) af te storten in een lijfrente, ziet accountantsbedrijf Vallura. Goedkeuring Met de invoering van de wet uitfasering pensioen in eigen beheer is het mogelijk om het […]

Lijfrente-expiratie in december 2017: belast in 2017 of 2018?

In de volgende casus expireert een oud-regime-lijfrente van een man op 21 december 2017. Hij wil geen lijfrente aankopen maar de uitkering in één keer opnemen. In welk jaar moet hij belasting betalen? De man heeft een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule waarop het oude fiscale regime van toepassing is. Eén van de mogelijkheden die het oude […]

Afkoop pensioen in eigen beheer zonder uitbetaling

Heeft u ervoor gekozen om uw pensioen in eigen beheer af te kopen, dan is deze afkoop belast. Wel profiteert u van een belastingkorting. Hoe hoog die is, hangt af van het afkoopmoment. Maar wat nu als uw bv de netto afkoopsom niet aan u uitbetaalt maar schuldig blijft? Uit antwoorden van de Belastingdienst blijkt […]

CAP verduidelijkt oprenting oudedagsverplichting in de BV

Volgens de wettekst wordt de oudedagsverplichting (ODV) jaarlijks verhoogd met het wettelijk vastgestelde percentage. In de praktijk was onduidelijk hoe men de rente moest bepalen wanneer een dga in de loop van het jaar zijn pensioenaanspraak had omgezet in een ODV en hoe men de rente moest bepalen bij het ingaan van de uitkeringen in […]

Stamrecht waaruit geen uitkeringen vloeien is prijsgegeven

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur de stamrechtaanspraak terecht tot het loon heeft gerekend. Aangezien geen stamrechtuitkeringen zijn gedaan, is de aanspraak prijsgegeven, en moet de aanspraak tot het loon worden gerekend. Belanghebbende, X, heeft een stamrecht-bv (B bv). X geniet tot 2007 uitkeringen van B bv. De uitkeringen worden als loon uit dienstbetrekking aangegeven. […]

Belastingdienst benadeelt dga’s met onbepaald extern verzekerd pensioendeel

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) zadelt veel dga’s met een onbepaald extern verzekerd pensioendeel op met een sanctie als dit deel tot uitkering komt. Valt de pensioenuitkering uit die verzekering lager uit dan eerder vastgesteld dan zou de bv het tekort niet vanuit eigen beheer mogen compenseren. Dat klopt niet, zegt Bas […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme