Checklist ondernemer voor de inkomstenbelasting (ZZP)

Reeds eerder is er op deze site een bericht verschenen met de eisen die de belastingdienst stel aan een onderneming. Het is goed om nog eens wat extra concrete indicaties te geven wanneer u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Let wel de onderstaande indicaties zijn niet limitatief en bovendien kan er in specifieke gevallen soms toch net wel of net niet sprake van een onderneming zijn. Onderstaande lijst biedt echter houvast om inhoudelijk te beoordelen of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting of niet:

 • Ingeschreven bij kamer van koophandel
 • Zakelijke bankrekening
 • BTW nummer
 • Eigen briefpapier, internetsite, vermelding als ondernemer
 • Meerdere opdrachtgevers (bij voorkeur)
 • VAR Verklaring als een doorgenomen en wellicht aangevraagd (www.belastingdienst.nl). Een dergelijke verklaring is een must voor ondernemer en opdrachtgever.
 • Bedrijfs- of businessplan opgegsteld
 • Zijn er algemene voorwaarden
 • Is het kapitaal in het bedrijf van enige omvang
 • Is de verwachte omzet de laatste 12 maanden van enige omvang, zeg 20.000 euro of meer
 • Wordt er geinvesteerd in de onderneming, zeg ongeveer 2.500 per jaar
 • Wordt er ongeveer 20 uur per week aan de onderneming besteed
 • Is er een arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Is er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Is er een bedrijfsschadeverzekering
 • Loopt de ondernemer debiteuren risico
 • Wordt de ondernemer ook betaald bij ziekte
 • Loopt de ondernemer ondernemersrisico

 

Updated: 5 november 2011 — 11:56