Maand: november 2011

Wat is de overheid van plan met de provisie voor financiële producten?

De regels over provisie bij de verkoop van financiële producten worden aangescherpt. Er komt een verbod op het berekenen van provisie bij de verkoop van complexe financiële producten, zoals hypotheken, pensioenverzekeringen en levensverzekeringen. Daarnaast komt er een norm voor beloningen die u betaalt aan de adviseur en een verbod op bonusprovisie bij de verkoop van […]

Wat is provisie en welke regels gelden voor provisie?

Provisie is de beloning die tussenpersonen (adviseurs of bemiddelaars) ontvangen als zij u complexe financiële producten verkopen zoals een beleggingsverzekering of een bankspaarhypotheek. Zij ontvangen provisie van de bank of de verzekeraar wiens producten zij verkopen. Provisie heet ook wel afsluitprovisie of courtage. De tussenpersoon moet u altijd na het 1e orientatiegesprek een dienstverleningdocument overhandigen. […]

Wetswijzigingen 1 januari 2012

Per 1 januari 2012 krijgt u als ondernemer te maken met een aantal nieuwe en gewijzigde regels. Op deze pagina vindt u een selectie van deze regels. Het overzicht wordt tot het eind van het jaar uitgebreid. Let op: Inwerkingtreding op 1 januari 2012 is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of […]

Waarom is een goede administratie belangrijk?

Administratie wil zeggen: alle gegevens over uw onderneming die u op papier (ook kladaantekeningen) of digitaal (bijvoorbeeld met de computer) vastlegt. Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is van groot belang: niet alleen om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook voor uw bedrijfsvoering. Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie bij […]

Hoe zorg ik voor een flexibel personeelsbestand?

Tijdelijke aanpassingen rond de regeling van werktijdverkorting biedt je de flexibiliteit om je personeel toch te behouden als dat tijdelijk overtollig is als gevolg van de kredietcrisis. Maar welke preventieve maatregelen kun je nemen, waardoor je zélf flexibiliteit creëert in je organisatie? Een flexibel personeelsbestand kan voor-en nadelen hebben. Voordelen zijn dat je je personeelsbestand […]

Meer inkomensafhankelijke bijdrage ZVW voor werkgevers in 2012

Als er bij uw onderneming veel werknemers in dienst zijn met hoge inkomens, kunt u volgend jaar te maken krijgen met een lastenverzwaring. Hoewel de premie voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) daalt, gaat de grondslag waarover de bijdrage wordt berekend omhoog. In ondernemingen met veel hoge lonen kan dit leiden tot 35% hogere zorglasten […]

Hoe beloon ik een meewerkende partner?

Heeft u een (zelfstandige) onderneming waarin uw vrouw ook een steentje bijdraagt (denk aan de boekhouding) dan heeft u de keuze uit een aantal opties. Als uw partner gaat meewerken, dan zijn er onder meer de volgende mogelijkheden: U betaalt uw partner niets en u maakt gebruik van de meewerkaftrek. U spreekt met uw partner af […]

Levensloopregeling: zorg voor een tegoed van € 3.000

De levensloopregeling wordt in 2012 afgeschaft. Wie vanaf 1 januari nog wil kunnen doorsparen in deze regeling, moet op 31 december 2011 minimaal 3.000 euro op de levenslooprekening hebben staan. Wie wil kunnen blijven profiteren van het belastingvoordeel dat deze regeling biedt en nog geen 3.000 euro heeft gespaard, doet er dus verstandig aan dit […]

Vrijstellingen schenkbelasting 2011

Bij het krijgen van een erfenis of schenking, is de kans groot dat er erf- of schenkbelasting moet worden betaald. Maar alleen als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling. Een overzicht van de tarieven van vrijstellingen voor erf- en schenkbelasting voor 2011. De eerste getallen gelden voor 2011. De […]

Urencriterium wordt waarschijnlijk omzetcriterium of winstcriterium

De Tweede Kamer heeft donderdag een motie van GroenLinks om het urencriterium te schrappen aangenomen. Het urencriterium bepaalt dat deeltijdondernemers pas recht hebben op belastingkorting als ze minimaal 1225 uur in hun onderneming hebben gestoken. GroenLinks wil dat dit urencriterium wordt vervangen in een omzetcriterium met een glijdende schaal. Als ondernemers 10.000 euro of meer […]