Categorie: Nieuws voor de eenmanszaak of vof, belastingnieuws, ziektekosten

Kosten incontinentie fiscaal aftrekbaar

Wie te maken krijgt met incontinentie ervaart niet alleen veel overlast, maar ook extra kosten. Er zal extra kleding en beddengoed aangeschaft moet worden en bovendien vaker moeten worden gereinigd. Zijn deze kosten aftrekbaar als zorgkosten? Rechter: incontinentie is ziekte Volgens het gerechtshof in Amsterdam is incontinentie wel degelijk een ziekte. Daarom zijn extra te […]

Wijziging Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Per 19 mei 2012 zijn het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Btcg) en het Besluit gebruik sofi-nummer Wbp gewijzigd. De wijzigingen van het Btcg betreffen: de aanscherping van het afbakeningscriterium fysiotherapie en oefentherapie voor het recht op de tegemoetkoming ingevolge de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten; de opname van het gebruik van alle […]

Belastingaftrek ziektekosten, soms makkelijk, maar fiscus kan ook moeilijk doen

De regeling voor aftrek van ziektekosten kan nog steeds volop mogelijkheden bieden voor belastingvoordeel. Dat is niet alleen afhankelijk van de omvang van de kosten maar vooral ook van uw inkomen. Voor de aftrek geldt namelijk een drempel die afhankelijk is van uw inkomen (en dat van uw eventuele partner). Het overschrijden van die drempel […]

Mag de gemeente een hulpmiddel uit de Wmo weigeren als mijn inkomen te hoog is?

De gemeente mag geen algemene inkomensgrens stellen om te bepalen of u in aanmerking komt voor een hulpmiddel of voorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechterlijke instantie in Nederland) heeft dit in een uitspraak bevestigd. Wel mogen gemeenten een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vragen voor voorzieningen en hulpmiddelen […]

Welke voorwaarden gelden voor de tegemoetkoming chronisch zieken of gehandicapten over 2011?

Om de algemene tegemoetkoming over 2011 uit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) in te ontvangen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden hebben betrekking op uw zorggebruik en uw indicaties voor zorg. De tegemoetkoming over 2011 wordt in december 2012 uitgekeerd.   * Voorwaarden voor de tegemoetkoming Wtcg over 2011 […]

Meer inkomensafhankelijke bijdrage ZVW voor werkgevers in 2012

Als er bij uw onderneming veel werknemers in dienst zijn met hoge inkomens, kunt u volgend jaar te maken krijgen met een lastenverzwaring. Hoewel de premie voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) daalt, gaat de grondslag waarover de bijdrage wordt berekend omhoog. In ondernemingen met veel hoge lonen kan dit leiden tot 35% hogere zorglasten […]

Kan ik ziektekosten via de belasting aftrekken?

Als u ziektekosten heeft, kunt u sommige kosten van uw belasting aftrekken. Dit zijn de zogenoemde specifieke zorgkosten. De regeling ‘aftrek specifieke zorgkosten’ vervangt sinds 2009 de oude regeling ‘aftrek ziektekosten of andere buitengewone uitgaven’. Aftrekbare specifieke zorgkosten Zorgkosten andere personen uit huishouden Drempelinkomen Belastingaangifte specifieke zorgkosten Meer informatie aftrek specifieke zorgkosten Aftrekbare specifieke zorgkosten […]