Maand: februari 2012

7 tips voor het omgaan met wanbetalers

Ondernemers en ZZP’ers regelen de betaling veelal door het sturen van facturen naar klanten en opdrachtgevers. Maar wat als het bedrag op de afgesproken datum nog niet is overgemaakt? Onderstaande tips kunnen langdurig gesteggel en een gang naar de rechter voorkomen: 7 tips voor het omgaan met wanbetalers. 1. Beter voorkomen dan… Het is raadzaam […]

De 11 belangrijkste aftrekposten van 2011 in de prive-aangifte inkomstenbelasting

Aftrekpost 1: De eigen woning Ook dit jaar levert de eigen ­woning de meeste aftrek op. Ten eerste is natuurlijk de hypotheekrente aftrekbaar gedurende maximaal 30 jaar. Daarbij is het volgende belangrijk om te weten: Een aantal kosten zijn alleen aftrekbaar in het jaar dat u de woning koopt. Sommige kosten zijn niet ‘direct’ aftrekbaar, […]

Bericht gehad om geen aangifte te doen over 2011? Kijk toch even kritisch naar uw situatie

Bepaalde belastingplichtigen kunnen van de belastingdienst een bericht krijgen dat ze voor 2011 geen aangifte hoeven te doen. De belasting kan echter niet geheel op de hoogte zijn van mogelijke aftrekposten van andere omstandigheden die kunnen gelden in uw situatie. Indien dan niet even goed uw situatie te controleren kunt u belastingteruggave mislopen.. Dit kan […]

Omzetten van uw beleggingsverzekering. Wel of niet doen?

Beleggingsverzekeringen zijn veel in het nieuws geweest. De woekerpolisaffaire is nog steeds niet helemaal opgelost. Op dit moment bieden veel verzekeraars hun klanten aan om bestaande beleggingsverzekeringen (kapitaalverzekeringen en lijfrenten) om te zetten in een nieuwe productvorm met een andere productstructuur. Misschien bent u inmiddels ook benaderd. Omzetten kan zonder fiscale gevolgen, maar dan moeten […]

U komt na afloop van het jaar eracht dat u onjuiste BTW-aangiften heeft gedaan. Wat te doen?

BTW-supletieformulier vanaf 1 april verplicht Hebt u over de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw aangegeven? Dan bent u verplicht dit te melden aan de Belastingdienst. Deze verplichting bestaat sinds 1 januari. Vanaf 1 april moet u deze btw-correcties aangeven met een verplicht gesteld suppletieformulier. U kunt dit formulier vinden in het […]

Welke voorwaarden gelden voor de tegemoetkoming chronisch zieken of gehandicapten over 2011?

Om de algemene tegemoetkoming over 2011 uit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) in te ontvangen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden hebben betrekking op uw zorggebruik en uw indicaties voor zorg. De tegemoetkoming over 2011 wordt in december 2012 uitgekeerd.   * Voorwaarden voor de tegemoetkoming Wtcg over 2011 […]

Vier tips bij de nieuwe vakantiewetgeving

Per 1 januari 2012 veranderde de vakantiewetgeving. In dit artikel staat een aantal praktische tips voor omgang met de nieuwe regels in de praktijk. Belangrijkste doel van vakantiedagen is sinds 1966 de recuperatiefunctie; werknemers moeten kunnen bijkomen van de inspanningen op de werkplek. Onder invloed van Europese regels moesten de Nederlandse regels worden aangepast. Kern […]

Valkuilen bij overnames (een bedrijf begin door er een te kopen)

Als de tijden slechter worden, groeit het aanbod van bedrijven. Maar let op: soms lijkt dat bedrijf mooier dan het in werkelijkheid is. Wees bij overnames beducht voor onderstaande valkuilen. Valkuil 1: Het is de kans van je leven Wees beducht voor clichés als ‘dit is de kans van je leven’, ‘als wij niet kopen, […]

5 tips voor het maken van een offerte

Het maken van een offerte gebeurt vrijwel altijd op verzoek van een (potentiële) klant of opdrachtgever. In deze prijsopgave beschrijft u specifiek welke diensten u gaat uitvoeren en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn. Welke zaken mogen hierin niet ontbreken? Dat leest u in onderstaand artikel: 5 tips voor het maken van een offerte. 1. Uit […]

Giftenaftrek op basis van vrijwilligersverklaring van goeddoelorganisatie

In 2011 is er veel discussie geweest over zogeheten vrijwilligersverklaringen die algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) in toenemende mate bleken af te geven. In de verklaring wordt veelal aangegeven dat de vrijwilliger recht heeft op een kostenvergoeding tot € 1.500 per jaar maar daarvan vrijwillig afziet. Aldus zou die verklaring tot dat bedrag een giftenaftrek […]