Omzetten van uw beleggingsverzekering. Wel of niet doen?

Beleggingsverzekeringen zijn veel in het nieuws geweest. De woekerpolisaffaire is nog steeds niet helemaal opgelost. Op dit moment bieden veel verzekeraars hun klanten aan om bestaande beleggingsverzekeringen (kapitaalverzekeringen en lijfrenten) om te zetten in een nieuwe productvorm met een andere productstructuur. Misschien bent u inmiddels ook benaderd. Omzetten kan zonder fiscale gevolgen, maar dan moeten wel de spelregels worden nageleefd.

 

Waarom bieden verzekeraars omzetting aan?

In de praktijk zijn beleggingsverzekeringen vaak gemengde verzekeringen: een combinatie van een waardeopbouw door middel van beleggingen en een overlijdensrisicoverzekering. Als de beleggingsresultaten tegenvallen, neemt de waarde van de verzekering af, terwijl de risicodekking stijgt en de risicopremie hoger wordt. Zo kan het dus gebeuren dat de kosten en risicopremie van uw verzekering samen hoger zijn dan de waarde op dit moment.  Dit is ook de reden dat verzekeraars niet alleen de kosten en tarieven verlagen, maar ook aanbieden om de beleggingsverzekering om te zetten.

Fiscale gevolgen

Heeft u een verzekering en wilt u deze omzetten in een ander verzekeringsproduct, dan hoeft dit fiscaal geen probleem te zijn. U hoeft dus niet af te rekenen met de fiscus. Voorwaarde is wel dat de verzekering fiscaal dezelfde kwalificatie houdt en er bij de omzetting geen geld ter beschikking komt. Dit geldt ook als uw beleggingsverzekering wordt omgezet in een verzekering die is gesplitst in een leven- en een overlijdensdeel.

Verzekeraars kunnen ook aanbieden om de dekking van de beleggingsverzekering bij overlijden, en dus ook de overlijdenspremie, te verlagen. Ook dit kan zonder fiscale problemen, mits de totaalpremie van de verzekering door de omzetting niet wordt verhoogd. Bovendien geldt een aantal aanvullende voorwaarden:

1.   De premiebetalende periode mag niet worden verlengd.

2.   De looptijd van de verzekering mag niet worden verlengd.

3.   Het ‘verzekerd lijf’ mag niet worden gewijzigd.

4.   De overlijdensrisicoverzekering mag niet komen te vervallen. De verzekerde uitkering bij overlijden moet qua hoogte normaal en gebruikelijk zijn.

 

Let op bij oudere verzekeringen

Het is niet altijd verstandig om uw verzekering aan te passen of om te zetten. Een extra waarschuwing is op zijn plaats als u een kapitaalverzekering heeft afgesloten vóór 1992 of vóór 15 september 1999. Ga nooit zomaar akkoord met een omzetting, maar laat u altijd goed informeren.

Updated: 25 februari 2012 — 11:40