Kan ik ziektekosten via de belasting aftrekken?

Als u ziektekosten heeft, kunt u sommige kosten van uw belasting aftrekken. Dit zijn de zogenoemde specifieke zorgkosten. De regeling ‘aftrek specifieke zorgkosten’ vervangt sinds 2009 de oude regeling ‘aftrek ziektekosten of andere buitengewone uitgaven’.

 • Aftrekbare specifieke zorgkosten
 • Zorgkosten andere personen uit huishouden
 • Drempelinkomen
 • Belastingaangifte specifieke zorgkosten
 • Meer informatie aftrek specifieke zorgkosten

Aftrekbare specifieke zorgkosten

U mag uitgaven aftrekken voor:

 • geneeskundige en heelkundige hulp;
 • voorgeschreven medicijnen;
 • hulpmiddelen zoals steunzolen of een rolstoel;
 • vervoer zoals reiskosten naar een huisarts of
 • ziekenhuis;
 • een dieet;
 • extra gezinshulp;
 • extra kleding en beddengoed;
 • reiskosten ziekenbezoek.

Zorgkosten andere personen uit huishouden

De regeling specifieke zorgkosten geldt behalve voor uzelf ook voor andere personen binnen uw huishouden. Dit zijn:

 • uw fiscale partner;
 • uw kinderen jonger dan 27 jaar;
 • ernstig gehandicapten personen van 27 jaar of ouder
 • die bij u in huis wonen;
 • ouders, broers en zussen die bij u in huis wonen en afhankelijk zijn van uw zorg.

Drempelinkomen

U mag alleen het deel van de uitgaven aftrekken dat uitkomt boven een bepaalde drempel. De hoogte van deze drempel hangt af van uw drempelinkomen. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk of u wel of geen fiscale partner had.

Belastingaangifte specifieke zorgkosten

U kunt de specifieke zorgkosten die u in 2010 heeft gemaakt aftrekken in uw belastingaangifte van 2010. Deze aangifte krijgt u 2011. Meestal ontvangt u automatisch bericht van de Belastingdienst dat u aangifte moet doen. Heeft u recht op een teruggaaf, dan ontvangt u het geld in 2011.

Als u niet in Nederland verzekerd bent, maar wel belasting betaalt in Nederland, kunt u ook specifieke zorgkosten aftrekken van de belasting. U moet dan wel aan voorwaarden voldoen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon.

(Bron: Ministerie van Financiën 24 mei 2011)

Updated: 14 juni 2011 — 20:27